Αποποίηση ευθυνών

Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαΐου 2023

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε Trade 3V Alora .

Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθυνών (“Αποποίηση ευθυνών”) είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς (“χρήστης”, “επισκέπτης”, “εσείς” ή “σας”) και αυτού του ιστότοπου (“εμείς”, “μας” ή “εμάς”). Καθορίζει τις γενικές οδηγίες, τις γνωστοποιήσεις και τους όρους χρήσης αυτής της https://500tradeintal.app/ ιστότοπου (“ιστότοπος”, “υπηρεσίες”, “προϊόντα”, “πληροφορίες” ή “περιεχόμενο”) που διαχειρίζεται η https://500tradeintal.app/ :// https://500tradeintal.app/ .

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη δήλωση αποποίησης ευθύνης προτού συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Μην αποκτήσετε πρόσβαση και μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της δήλωσης αποποίησης ευθύνης. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και κατανοείτε επίσης τους όρους αυτής της δήλωσης αποποίησης ευθυνών και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν.

Οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Trade 3V Alora . Δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναδημοσιεύσετε ή να επανεκτυπώσετε αυτές τις πληροφορίες ή περιεχόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Όλες οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δημοσιεύονται καλόπιστα και αποκλειστικά για γενικούς σκοπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Δεν προορίζονται σε καμία περίπτωση να χρησιμεύσουν ως υποκατάστατο των επαγγελματικών συμβουλών. Ο ιστότοπός μας παρέχεται σε βάση “ως έχει” και Trade 3V Alora δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους ή σε οποιαδήποτε μορφή, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την επικαιρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την εγκυρότητα, την καταλληλότητα και την ακρίβεια, ή εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν απώλειες, λάθη και παραλείψεις σε σχέση με τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί βάσει οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο https://500tradeintal.app/ γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Ως αποτέλεσμα, Trade 3V Alora , οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν προκύπτουσα απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα της χρήσης, της εμπιστοσύνης και της αναφοράς στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ειδικής ή τυχαίας, άμεση ή έμμεση, και τιμωρητική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

Στην Trade 3V Alora , καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία νομική ευθύνη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν ο ιστότοπος είναι προσωρινά μη διαθέσιμος ή μη προσβάσιμος λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών που δεν ελέγχουμε.

Αποποίηση Εξωτερικών Συνδέσμων

Μέσω του ιστότοπού μας, μπορείτε να ακολουθήσετε συνδέσμους για να επισκεφθείτε εξωτερικούς ιστότοπους ή περιεχόμενο που προέρχεται από ιστότοπους τρίτων που δεν σχετίζονται με κανέναν τρόπο με Trade 3V Alora . Ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε μόνο ποιοτικούς συνδέσμους σε σχετικούς και ηθικούς ιστότοπους, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τη φύση, το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την επάρκεια, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη διαθεσιμότητα αυτών των τοποθεσιών. Συνεπώς, η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση σύσταση ή έγκριση για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Επίσης, οι κάτοχοι και το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να προκύψουν πριν έχουμε την ευκαιρία να αφαιρέσουμε κατεστραμμένους ή επιβλαβείς συνδέσμους.

Επαγγελματική Αποποίηση Ευθύνης

Trade 3V Alora δεν περιέχει επαγγελματικές συμβουλές. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες και εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν υποκαθιστούν επαγγελματικές συμβουλές.

Σας συνιστούμε επίσης να συμβουλευτείτε τους κατάλληλους επαγγελματίες προτού προβείτε σε οποιεσδήποτε ενέργειες που βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες, καθώς η χρήση ή η εμπιστοσύνη οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Αποποίηση ευθυνών συνεργατών

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους συνεργατών και ενδέχεται να λάβουμε προμήθεια συνεργατών για τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε σε αυτούς τους ιστότοπους χρησιμοποιώντας τέτοιους συνδέσμους συνεργατών.

Λάβετε υπόψη ότι άλλοι ιστότοποι ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πολιτικές και όρους απορρήτου πέρα ​​από τον έλεγχό μας όταν αποχωρείτε από τον ιστότοπό μας. Trade 3V Alora δεν παρακολουθεί ούτε διερευνά καμία συναλλαγή μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους. Συνιστούμε να ελέγξετε τις Πολιτικές Απορρήτου αυτών των τοποθεσιών και τους Όρους και Προϋποθέσεις τους πριν ανεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή εμπλακείτε σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή συναλλαγή.

Μαρτυρική αποποίηση ευθύνης

Trade 3V Alora μπορεί να περιέχει μαρτυρίες από χρήστες υπηρεσιών ή προϊόντων που αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες και τις απόψεις αυτών των χρηστών. Ωστόσο, τέτοιες εμπειρίες, απόψεις και σκέψεις είναι προσωπικές για αυτούς τους χρήστες και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα όλους τους άλλους χρήστες των υπηρεσιών ή των προϊόντων μας. Οι μαρτυρίες εμφανίζονται κατά λέξη, εκτός από γραμματικά και τυπογραφικά λάθη και μεγάλες και ξένες πληροφορίες. Λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις ή οι απόψεις σε τέτοιες μαρτυρίες ανήκουν στον χρήστη και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του Trade 3V Alora . Ως αποτέλεσμα, οι μαρτυρίες δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ότι αντιπροσωπεύουν την επάρκεια, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη διαθεσιμότητα τέτοιων υπηρεσιών ή προϊόντων.

Αλλαγές και Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική και τους όρους της ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την ενημερωμένη έκδοση στο https://500tradeintal.app/ . Η ειδοποίηση αυτών των αλλαγών θα αναρτηθεί αμέσως σε αυτόν τον ιστότοπο εάν ενημερώσουμε, τροποποιήσουμε ή τροποποιήσουμε αυτό το έγγραφο. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου και των υπηρεσιών του μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα ερμηνεύεται ως συναίνεση σε αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενημερωμένοι με τις τελευταίες αλλαγές.

Συγκατάθεση

Προχωρώντας στη χρήση αυτού του ιστότοπου, αναγνωρίζετε με το παρόν ότι έχετε διαβάσει αυτήν την αποποίηση ευθύνης στο σύνολό της και συναινείτε με αυτήν την αποποίηση ευθυνών και συμφωνείτε με όλους τους όρους της. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της δήλωσης αποποίησης ευθύνης, δεν επιτρέπεται να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αποποίηση ευθύνης αυτού του ιστότοπου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο [email protected] .

Αποποίηση ευθυνών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Οι συναλλαγές σε Forex, CFD και Κρυπτονομίσματα έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν σημαντικά κέρδη, αλλά ενέχουν επίσης υψηλό επίπεδο κινδύνου και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Δεν πρέπει ποτέ να κερδοσκοπείτε με κεφάλαια που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να διαβάσετε προσεκτικά τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και να συμπληρώσετε τη σελίδα ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις ατομικές τους υποχρεώσεις φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στη χώρα διαμονής τους. Είναι παράνομο να ζητήσετε από κατοίκους των ΗΠΑ να αγοράσουν ή να πουλήσουν δικαιώματα προαίρεσης εμπορευμάτων, ακόμη και αν αναφέρονται ως «συμβόλαια πρόβλεψης», εκτός εάν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο καταχωρισμένο στο CFTC ή εξαιρούνται νομικά. Έχουμε τοποθετήσει COOKIES στον υπολογιστή σας για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις cookie του υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ αυτού του ιστότοπου.

Στοιχεία επικοινωνίας

[email protected]

Trade 3V Alora

432 Orchard Rd #9,
Σιγκαπούρη, 248171