Ansvarsfriskrivning

Senast uppdaterad: 31 maj 2023

Tack för att du besökte 500 Trade Intal.

Denna ansvarsfriskrivning (”ansvarsfriskrivning”) är ett rättsligt bindande avtal mellan dig (”användare”, ”besökare”, ”du” eller ”din”) och denna webbplats (”vi”, ”vår” eller ”oss”). Den anger de allmänna riktlinjerna, avslöjandena och villkoren för din användning av denna webbplats 500tradeintal.app (”webbplats”, ”tjänster”, ”produkter”, ”information” eller ”innehåll”) som drivs av 500tradeintal.app.

Läs denna ansvarsfriskrivning noggrant innan du fortsätter att använda denna webbplats. Gå inte in på och använd inte webbplatsen om du inte samtycker till villkoren i denna ansvarsfriskrivning. Genom att använda denna webbplats eller dess tjänster bekräftar du att du noggrant har läst och även förstått villkoren i denna ansvarsfriskrivning och samtycker härmed till att vara bunden av dem.

Den information eller det innehåll som visas på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör 500 Trade Intal. Du får inte återanvända, återpublicera eller skriva ut sådan information eller sådant innehåll utan vårt medgivande.

All information eller allt innehåll på denna webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information och utbildningssyften. De är inte på något sätt avsedda att ersätta professionell rådgivning. Vår webbplats tillhandahålls i befintligt skick och 500 Trade Intal lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag eller i någon form, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, aktualitet, tillförlitlighet, tillgänglighet, giltighet, lämplighet och noggrannhet, eller garanterar att det inte kommer att uppstå förluster, fel eller försummelser med avseende på den information eller det innehåll som finns på denna webbplats. Alla åtgärder som vidtas på grundval av sådan information eller sådant innehåll som tillhandahålls på denna webbplats 500tradeintal.app sker helt på egen risk.

Därför kan 500 Trade Intal, dess partner, anställda eller agenter inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av användning av, tillit till eller hänvisning till vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, eventuella särskilda eller tillfälliga, direkta eller indirekta förluster eller skador av straffkaraktär eller följdförluster eller följdskador.

På 500 Trade Intal gör vi allt vi kan för att webbplatsen ska fungera smidigt. Vi tar dock inget juridiskt ansvar och kan inte hållas ansvariga om webbplatsen tillfälligt är otillgänglig eller inte går att nå på grund av tekniska fel utanför vår kontroll.

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Via vår webbplats kan du följa länkar för att besöka externa webbplatser eller innehåll som härrör från webbplatser från tredje part som inte på något sätt är anslutna till 500 Trade Intal. Även om vi försöker att endast tillhandahålla kvalitetslänkar till relevanta och etiska webbplatser, har vi ingen kontroll över dessa webbplatsers natur, innehåll, noggrannhet, lämplighet, tillförlitlighet, giltighet och tillgänglighet. Följaktligen innebär införandet av sådana länkar till andra webbplatser inte på något sätt en rekommendation eller ett stöd för de tjänster eller produkter som finns på dessa webbplatser. Webbplatsens ägare och innehåll kan också ändras utan föregående meddelande och kan inträffa innan vi har möjlighet att ta bort brutna eller skadliga länkar.

Ansvarsfriskrivning

500 Trade Intal innehåller inte någon professionell rådgivning. Informationen och innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i allmänt informations- och utbildningssyfte och ersätter inte professionell rådgivning.

Vi rekommenderar att du även rådgör med lämpliga experter innan du vidtar några åtgärder på grundval av sådan information, eftersom användningen eller förlitandet på sådan information som finns på denna webbplats sker helt på din egen risk.

Ansvarsfriskrivning för dotterbolag

Vår webbplats kan innehålla länkar till affiliate-webbplatser, och vi kan få en affiliate-provision för eventuella köp som du gör på dessa webbplatser med hjälp av sådana affiliate-länkar.

Tänk på att andra webbplatser kan ha andra sekretesspolicyer och villkor som ligger utanför vår kontroll när du lämnar vår webbplats. 500 Trade Intal övervakar eller undersöker inte några transaktioner mellan dig och någon sådan tredje part. Vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn för dessa webbplatser och deras villkor och bestämmelser innan du laddar upp något innehåll eller deltar i någon affär eller transaktion.

Friskrivningsklausul för vittnesmål

500 Trade Intal kan innehålla vittnesmål från användare av tjänster eller produkter som återspeglar sådana användares erfarenheter och åsikter. Sådana erfarenheter, åsikter och tankar är dock personliga för sådana användare och representerar inte nödvändigtvis alla andra användare av våra tjänster eller produkter. Vittnesmål återges ordagrant med undantag för grammatiska fel och skrivfel samt lång och ovidkommande information. Var medveten om att åsikterna eller uppfattningarna i sådana vittnesmål tillhör användaren och inte representerar 500 Trade Intal åsikter. Som ett resultat av detta ska vittnesmålen inte tolkas som att de representerar lämpligheten, tillförlitligheten, giltigheten och tillgängligheten av sådana tjänster eller produkter.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss den exklusiva rätten att ändra eller modifiera denna policy och dess villkor vid varje given tidpunkt genom att publicera den uppdaterade versionen på 500tradeintal.app. Meddelande om dessa ändringar kommer omedelbart att publiceras på denna webbplats om vi uppdaterar, ändrar eller modifierar detta dokument. Fortsatt användning av denna webbplats och dess tjänster efter sådana ändringar ska tolkas som ett samtycke till sådana ändringar. Vi rekommenderar dock att du regelbundet besöker denna sida för att se till att du är uppdaterad med de senaste ändringarna.

Samtycke

Genom att fortsätta använda denna webbplats bekräftar du härmed att du har läst denna ansvarsfriskrivning i sin helhet och härmed samtycker till denna ansvarsfriskrivning och godkänner alla dess villkor. Om du inte samtycker till att vara bunden av villkoren i denna ansvarsfriskrivning, får du inte fortsätta att använda eller få tillgång till denna webbplats och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du behöver någon information eller har frågor om denna webbplats ansvarsfriskrivning är du välkommen att kontakta oss via e-post på [email protected].

varning

VARNING ANGÅENDE REGLERINGS- OCH INVESTERINGAR MED HÖG RISK: Handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor har potential att ge betydande vinster, men det innebär också en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla investerare. Du bör aldrig spekulera med medel som du inte har råd att förlora. Vi rekommenderar starkt att du noggrant läser våra ALLMÄNNA VILLKOR och fyller i DISCLAIMER-sidan innan du gör någon investering. Kunder bör också vara medvetna om sina individuella kapitalvinstskatteansvar i sitt hemland. Det är olagligt att uppmana invånare i USA att köpa eller sälja råvaruoptioner, även om de kallas för "prediction contracts", såvida de inte handlas på en CFTC-registrerad börs eller är lagligt undantagna. Vi har placerat COOKIES på din dator för att förbättra din upplevelse när du besöker denna webbplats. Du kan när som helst ändra din dators cookie-inställningar. Genom att använda denna webbplats godkänner och godkänner du denna webbplatss SEKRETESSPOLICY.

Kontaktinformation

[email protected]

700 Trade Alora
432 Orchard Rd #9,
Singapore, 248171