Zastrzeżenie

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023 r

Dziękujemy za odwiedzenie Trade 3V Alora .

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności („Zastrzeżenie”) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą („użytkownik”, „gość”, „Ty” lub „Twój”) a tą witryną („my”, „nasz” lub „nas”). Określa ogólne wytyczne, ujawnienia i warunki korzystania z tej https://500tradeintal.app/ strony internetowej („strona internetowa”, „usługi”, „produkty”, „informacje” lub „treść”) obsługiwanej przez https://500tradeintal.app/ .

Przed dalszym korzystaniem z tej witryny prosimy o uważne przeczytanie niniejszego zastrzeżenia. Nie wchodź na tę witrynę i nie korzystaj z niej, jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszego zastrzeżenia. Korzystając z tej witryny lub jej usług, potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś i zrozumiałeś warunki niniejszego zastrzeżenia i niniejszym wyrażasz zgodę na jego przestrzeganie.

Informacje lub treści wyświetlane na tej stronie stanowią własność intelektualną firmy Trade 3V Alora . Nie możesz ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani przedrukowywać takich informacji lub treści bez naszej zgody.

Wszystkie informacje lub treści zawarte na tej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nie mają one w żadnym wypadku zastępować profesjonalnej porady. Nasza strona internetowa jest udostępniana w stanie „takim, jakim jest” i Trade 3V Alora nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w jakiejkolwiek formie, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, aktualności, niezawodności, dostępności, ważności, przydatności i dokładności, lub gwarantujemy, że nie będzie żadnych strat, błędów i pominięć w odniesieniu do informacji lub treści zawartych na tej stronie internetowej. Wszelkie działania podejmowane w oparciu o takie informacje lub treści zawarte na tej stronie https://500tradeintal.app/ są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko.

W rezultacie Trade 3V Alora , jej partnerzy, pracownicy lub agenci nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z naszej strony internetowej, polegania na niej i odwoływania się do niej, w tym między innymi za wszelkie szczególne lub przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie oraz jakiekolwiek straty lub szkody o charakterze karnym lub następczym.

W Trade 3V Alora dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie. Jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej i nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli strona internetowa będzie chwilowo niedostępna lub będzie niedostępna z powodu usterek technicznych, na które nie mamy wpływu.

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Za pośrednictwem naszej witryny możesz skorzystać z linków, aby odwiedzić strony zewnętrzne lub treści pochodzące ze stron internetowych osób trzecich, które nie są w żaden sposób powiązane z Trade 3V Alora . Chociaż staramy się udostępniać wyłącznie wysokiej jakości linki do odpowiednich i etycznych witryn internetowych, nie mamy kontroli nad charakterem, treścią, dokładnością, adekwatnością, niezawodnością, ważnością i dostępnością tych witryn. W związku z tym umieszczenie takich łączy do innych stron internetowych w żaden sposób nie oznacza rekomendacji ani poparcia dla usług lub produktów zawartych na tych stronach. Ponadto właściciele witryn i treść mogą ulec zmianie bez powiadomienia i może to nastąpić, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia uszkodzonych lub szkodliwych linków.

Zastrzeżenie zawodowe

Trade 3V Alora nie zawiera fachowej porady. Informacje i zawartość tej witryny służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie zastępują profesjonalnej porady.

Zalecamy również skonsultowanie się z odpowiednimi specjalistami przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o takie informacje, ponieważ wykorzystanie lub poleganie na jakichkolwiek takich informacjach zawartych w tej witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Zastrzeżenie dotyczące partnerów

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron partnerskich i możemy otrzymać prowizję partnerską za wszelkie zakupy dokonane przez Ciebie w tych witrynach za pomocą takich linków partnerskich.

Pamiętaj, że w przypadku opuszczenia naszej witryny inne witryny mogą mieć odmienne zasady i warunki prywatności, na które nie mamy wpływu. Trade 3V Alora nie monitoruje ani nie bada żadnych transakcji pomiędzy Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią. Zalecamy sprawdzenie Polityki prywatności tych witryn oraz ich Warunków przed przesłaniem jakichkolwiek treści lub przystąpieniem do jakiejkolwiek działalności lub transakcji.

Zastrzeżenie dotyczące zeznań

Trade 3V Alora może zawierać referencje użytkowników usług lub produktów odzwierciedlające doświadczenia i opinie tych użytkowników. Jednakże takie doświadczenia, opinie i przemyślenia są osobiste dla takich użytkowników i niekoniecznie reprezentują wszystkich innych użytkowników naszych usług lub produktów. Referencje są wyświetlane dosłownie, z wyjątkiem błędów gramatycznych i pisarskich oraz długich i zbędnych informacji. Należy pamiętać, że poglądy lub opinie zawarte w takich referencjach należą do użytkownika i nie reprezentują poglądów Trade 3V Alora . W rezultacie referencje nie powinny być interpretowane jako reprezentujące adekwatność, niezawodność, ważność i dostępność takich usług lub produktów.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej polityki i jej warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji na https://500tradeintal.app/ . W przypadku aktualizacji, zmiany lub modyfikacji niniejszego dokumentu powiadomienie o tych zmianach zostanie niezwłocznie opublikowane na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej witryny i jej usług po wprowadzeniu takich zmian będzie interpretowane jako wyrażenie zgody na takie zmiany. Zalecamy jednak częste odwiedzanie tej strony, aby mieć pewność, że jesteś na bieżąco z najnowszymi zmianami.

Zgoda

Kontynuując korzystanie z tej witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś w całości niniejsze zastrzeżenie i niniejszym wyrażasz zgodę na to zastrzeżenie i zgadzasz się na wszystkie jego warunki. Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszego zastrzeżenia, nie możesz w dalszym ciągu korzystać z tej witryny i jej usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz informacji lub masz pytania dotyczące zastrzeżenia tej witryny, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na [email protected] .

Zastrzeżenie

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW I INWESTYCJI WYSOKIEGO RYZYKA: Handel na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami może generować znaczne zyski, ale wiąże się również z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Nigdy nie powinieneś spekulować środkami, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie naszego ZASADY I WARUNKÓW oraz wypełnienie strony ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Klienci powinni również być świadomi swoich indywidualnych obowiązków podatkowych w zakresie podatku od zysków kapitałowych w kraju zamieszkania. Namawianie mieszkańców USA do kupna lub sprzedaży opcji towarowych, nawet jeśli określa się je mianem „kontraktów prognostycznych”, chyba że są przedmiotem obrotu na giełdzie zarejestrowanej w CFTC lub są prawnie zwolnione. Aby poprawić komfort korzystania z tej witryny, umieściliśmy na Twoim komputerze PLIKI COOKIE. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na swoim komputerze. Korzystając z tej witryny, potwierdzasz i zgadzasz się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI tej witryny.

Informacje kontaktowe

[email protected]

Trade 3V Alora

432 Orchard Rd #9,
Singapur, 248171