Villkor

Senast uppdaterad: 31 maj 2023

Introduktion

Välkommen till Trade 3V Alora ! Genom att använda vår webbplats och/eller använda de tjänster som tillhandahålls, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av våra användarvillkor. Dessa villkor förlänger ovillkorligen och gäller för alla relaterade applikationer, internettjänster eller webbplatstillägg. Om du inte är överens med alla dessa villkor är det förbjudet att använda denna webbplats och du kan omedelbart avbryta användningen. Trade 3V Alora rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Överenskommelse om villkor

Trade 3V Alora Villkor (dessa ”Villkor” eller dessa ”Villkor”) som finns i detta Avtal ska styra din användning av denna Webbplats och allt dess innehåll (häri gemensamt kallad denna ”Webbplats”). Dessa villkor beskriver reglerna och förordningarna som vägleder användningen av Trade 3V Alora som finns på https:// 500tradeintal.app . Allt material/information/dokument/tjänster eller alla andra enheter (kollektivt kallade innehåll) som förekommer på Trade 3V Alora ska administreras enligt dessa villkor. Dessa villkor och villkor gäller i full kraft och effekt för din användning av denna webbplats, och användningen av denna webbplats utgör ett uttryckligt avtal med alla villkor som finns häri i sin helhet. Fortsätt inte att använda denna webbplats om du har några invändningar mot någon av villkoren som anges på denna sida.

Definitioner/Terminologi

Följande definitioner gäller för dessa villkor, sekretesspolicy, friskrivningsmeddelande och alla avtal: ”Användare”, ”Besökare”, ”Kund”, ”Kund”, ”Du” och ”Din” hänvisar till dig, personen/erna ) som använder denna webbplats. ” Trade 3V Alora ”, ”Vi”, ”Vår” och ”Oss”, hänvisar till vår webbplats/företag. ”Fest”, ”Parter” eller ”Oss” syftar på både dig och oss. Alla villkor hänvisar till alla överväganden av Trade 3V Alora som är nödvändiga för att ge dig support i det uttryckliga syftet att tillgodose dina användarbehov med avseende på våra tjänster, under och i enlighet med gällande lagar i den stat eller det land där https:// 500tradeintal.app verkar (Singapore). All användning av dessa definitioner eller annan ordlista i singular, plural, versaler och/eller pronomen är utbytbara men hänvisar till detsamma.

Immateriella rättigheter

Förutom det innehåll du äger och valde att inkludera på denna webbplats, enligt dessa villkor, äger och förbehåller Trade 3V Alora och/eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter till denna webbplats. Du beviljas en begränsad licens, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor, för att se innehållet på denna webbplats.

Tjänster

Innehållet på denna webbplats är inte avsett för användning eller distribution till någon person eller enhet i någon jurisdiktion, geografisk plats eller land/stat där sådan användning eller distribution kommer att strida mot lagar och förordningar eller underkasta Trade 3V Alora någon form av registrering, anspråk, krav, kostnader, ansvar, skadestånd eller utgifter.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Om du är under 18 år kan du inte använda eller registrera dig för att använda denna webbplats eller dess tjänster utan föräldrarnas tillstånd eller samtycke. Genom att godkänna dessa villkor har du den rättsliga kapacitet som krävs för att följa och vara bunden av dessa villkor.

Acceptabel användning

Du får använda denna webbplats i enlighet med dessa villkor och får inte använda denna webbplats för något annat ändamål än för vilket Trade 3V Alora gör webbplatsen och dess tjänster tillgängliga.

Småkakor

Trade 3V Alora använder cookies. Genom att gå in på vår webbplats samtycker du till att använda cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Vår interaktiva webbplats optimala funktionalitet använder cookies för att hämta användarens information för varje besök. Vissa av våra affiliate partners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Trade 3V Alora och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt innehåll på Trade 3V Alora . Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt vilket innehåll på webbplatsen som helst från Trade 3V Alora för ditt personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Trade 3V Alora begränsar dig härmed från allt av följande:

 1. Återpublicera något Trade 3V Alora innehåll i alla media;
 2. Reproducera, duplicera eller kopiera något Trade 3V Alora innehåll;
 3. Sälja, hyra, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera något Trade 3V Alora innehåll;
 4. Offentligt framföra och/eller visa något Trade 3V Alora innehåll;
 5. Att använda denna webbplats på ett sätt som är, eller kanske, skadar och/eller påverkar användarnas åtkomst till denna webbplats;
 6. Användning av denna webbplats i strid med relevanta regler, lagar och förordningar i ditt hemland, eller på ett sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen, eller någon person eller affärsenhet;
 7. Att utföra datautvinning eller någon annan liknande aktivitet som rör denna webbplats, eller när du använder denna webbplats; och
 8. Använda denna webbplats för att engagera sig i någon form av affärsreklam eller marknadsföring.

Specifika områden på denna webbplats kan begränsas från användaråtkomst, och Trade 3V Alora kan ytterligare utöka sådan begränsning till hela webbplatsen, när som helst och efter eget gottfinnande. Alla användaridentifikationer, säkerhetsnyckel eller lösenord du kan ha på denna webbplats är konfidentiella och du är ansvarig för att upprätthålla sådan information konfidentiell.

Länknings- och hyperlänkrättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk som skapats av dig som omdirigerar till vår webbplats, och du godkänner att omedelbart ta bort sådana länkar till vår webbplats på begäran. Vi kan när som helst ändra villkoren för dessa länkningsrättigheter. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa villkoren i denna länkningspolicy.

Kontakta oss gärna om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande, och vi kan överväga begäranden om att ta bort sådana länkar. Ändå är vi inte skyldiga att göra det eller svara dig direkt eller omedelbart.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Organisationer som sökmotorer, statliga myndigheter, nyhetsorganisationer och onlinekataloger kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande. Vi kan granska andra länkförfrågningar från populära konsument- och/eller informationsspecialister, välgörenhetsorganisationer, internetportaler, utbildningsinstitutioner, branschorganisationer och dot.com-gemenskapswebbplatser. Alla intresserade organisationer måste informera och kontakta oss för ytterligare information om vår länkpolicy. Sådan länkning innebär dock inte stöd, sponsring, partnerskap eller godkännande av oss av något slag.

Ingen användning av vår logotyp eller annan immateriell egendom för design kommer att tillåtas för länkning, förutom ett varumärkeslicensavtal.

Länk till innehåll från tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser eller applikationer som drivs av tredje part. Observera att vi inte kontrollerar några sådana tredjepartswebbplatser eller applikationer eller tredje parts operatör. Trade 3V Alora ansvarar inte för och stöder inte några tredjepartswebbplatser eller applikationer eller deras tillgänglighet eller innehåll.

Trade 3V Alora tar inget ansvar för annonser som finns på webbplatsen. Du samtycker till att du gör det på egen risk när du köper varor och/eller tjänster från en sådan tredje part. Annonsören, och inte vi, förblir ansvarig för sådana varor och/eller tjänster, och om du har några frågor eller klagomål om dem bör du kontakta annonsören

Användarinnehåll

I dessa standardvillkor för webbplatsen avser ”Användarinnehåll” allt ljud, video, text, bilder eller annat material eller innehåll som du väljer att visa på denna webbplats. När det gäller användarinnehåll, genom att visa det, ger du Trade 3V Alora en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig, royaltyfri, underlicenserbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det på alla medier.

Användarinnehåll måste vara ditt eget och får inte göra intrång i någon tredje parts rättigheter. Trade 3V Alora förbehåller sig rätten att ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats när som helst, utan föregående meddelande.

Trade 3V Alora har tillåtelse att övervaka dina aktiviteter på webbplatsen och ta bort allt användarinnehåll som anses olämpligt, stötande, strider mot tillämpliga lagar och förordningar eller orsakar ett brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 1. Du har rätt att ladda upp/mata in/publicera innehåll på vår webbplats och har den nödvändiga juridiska kapaciteten, licensen eller samtycket för att göra det;
 2. Ditt innehåll gör inte intrång i någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning till upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 3. Ditt innehåll är sant, korrekt, aktuellt, fullständigt och relaterar till dig och inte en tredje part;
 4. Ditt innehåll innehåller inget ärekränkande, kränkande, omoraliskt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten; och
 5. Innehållet kommer inte att användas för att uppmuntra eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

Du ger nu Trade 3V Alora en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra som godkänts av oss att använda, reproducera och redigera något av ditt innehåll i alla former, format eller media.

Integritetspolicy

Genom att använda denna webbplats och dess tjänster kan du förse oss med viss personlig information. Genom att använda Trade 3V Alora eller dess tjänster godkänner du att vi använder din information i alla länder eller stater som vi är verksamma i. Vi förbehåller oss rätten att använda sådan information för att förbättra din användarupplevelse och underlätta utskick och trafik samt marknadsanalyser.

Genom att gå in på denna webbplats kommer specifik information om användaren, såsom Internetprotokoll (IP)-adresser, webbplatsnavigering, användarprogramvara och surftiden, tillsammans med annan liknande information, att lagras på Trade 3V Alora -servrar. Information om deras identiteter, såsom namn, adress, kontaktuppgifter, faktureringsinformation och annan information som lagras på denna webbplats, kommer endast att användas för statistiska ändamål och kommer inte att publiceras för allmän åtkomst. Trade 3V Alora tar dock inget ansvar för säkerheten för denna information.

Friskrivningar/Garantier/Ansvarsbegränsningar

Trade 3V Alora Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” med alla ansvar och Trade 3V Alora gör inga uttryckliga eller underförstådda åtaganden, utfästelser eller garantier av något slag relaterat till denna webbplats eller innehållet på denna webbplats.

Trade 3V Alora ger inga rekommendationer, garantier eller utfästelser om riktigheten, tillförlitligheten, expertis eller fullständigheten av sådant innehåll. Du samtycker till att beroende av sådant innehåll sker på användarens risk. Trade 3V Alora ändrar, lägger till, modifierar, förbättrar eller uppdaterar den här webbplatsens samtycke med eller utan föregående meddelande. Trade 3V Alora ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon förlust, skada, skada, ansvar eller utgift som uppstår eller lidit av användningen av denna webbplats, inklusive, utan begränsning, något fel, fel, utelämnande, uppdrag, försening, misslyckande, avbrott, radering , ändring, avbrott, upphörande eller intrång angående sådan användning av oss, våra dotterbolag eller tredje part. Under inga omständigheter ska 500tradeintal.app eller någon av dess partners och affiliates hållas ansvariga för direkta, indirekta, följdskador, oavsiktliga eller speciella skador, även om 500tradeintal.app har avråds från risken eller möjligheten av sådana skador. Användaren samtycker till att 500tradeintal.app inte kommer att hållas ansvarigt för något beteende eller beteende från användaren som uppstår från användningen av denna webbplats. Som ett resultat av detta sker användningen av denna webbplats och allt eller något av dess innehåll på användarens egen risk.

Trade 3V Alora , inte heller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och dotterbolag, ska under inga omständigheter hållas ansvariga för någon förlust, skada eller skada som uppstår till följd av din användning av denna webbplats, vare sig det är enligt kontrakt, skadestånd eller annat, och Trade 3V Alora , inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och dotterbolag ska inte hållas ansvariga för något indirekt, följdansvar eller särskilt ansvar som uppstår till följd av din användning av denna webbplats.

Skadeersättning

Som ett villkor för användningen av denna webbplats samtycker användaren till att hålla Trade 3V Alora och dess dotterbolag skadeslös i största möjliga utsträckning, från och mot alla åtgärder, anspråk, skulder, förluster, skador, kostnader, krav och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från användarens användning av denna webbplats, inklusive utan begränsning, alla anspråk relaterade till brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor. Om användaren är missnöjd med något eller allt innehåll på denna webbplats eller någon eller alla dess villkor, kan användaren sluta använda denna webbplats.

Uppsägning

Bestämmelserna i dessa villkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder Trade 3V Alora eller dess tjänster. Användare kan avsluta sin användning genom att följa instruktionerna för att avsluta användarkonton i dina kontoinställningar eller genom att kontakta oss på [email protected] .

Vi förbehåller oss rätten och efter eget gottfinnande att, och utan förvarning eller ansvar, neka åtkomst till och användning av webbplatsen (inklusive blockering av specifika IP-adresser) för alla användare av någon anledning inklusive men inte begränsat till brott mot någon representation, garanti eller avtal i dessa villkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

Vi förbehåller oss också rätten att, om vi efter eget gottfinnande fastställer att din användning av webbplatsen eller dess tjänster strider mot dessa villkor eller någon tillämplig lag eller förordning, att avsluta din användning av webbplatsen och dess tjänster eller radera ditt konto och något av eller allt ditt innehåll, utan förvarning eller förvarning. Anta att vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning som anges i detta avsnitt. I så fall är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, eller en falsk identitet, eller uttryck från en tredje part. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto, förbehåller sig Trade 3V Alora rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

Allmänna bestämmelser

Språk

All korrespondens som görs enligt detta avtal ska vara på engelska.

Gällande lag och jurisdiktion

Villkoren för denna webbplats kommer att styras av och tolkas under lagarna i det land eller stat där Trade 3V Alora är verksamt. Du underkastar dig härmed ovillkorligen den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Singapore för att lösa eventuella tvister.

Avskiljbarhet

Anta att något av villkoren eller villkoren har visat sig vara omöjlig att verkställa eller ogiltiga enligt tillämplig lag. I så fall ska detta inte göra hela dessa villkor ogiltiga eller ogiltiga. Som ett resultat av detta ska alla sådana bestämmelser raderas utan att de återstående bestämmelserna häri påverkas. Bestämmelserna i dessa villkor som är olagliga, ogiltiga eller inte verkställbara anses vara skiljbara från dessa villkor och påverkar inte eventuella återstående bestämmelsers giltighet och verkställbarhet.

Variation av villkor

Trade 3V Alora förbehåller sig rätten att när som helst revidera dessa villkor. Genom att använda Trade 3V Alora förväntas du granska sådana villkor regelbundet för att säkerställa att du förstår alla villkor och villkor för användningen av denna webbplats.

Uppdrag

Trade 3V Alora förbehåller sig rätten att överlåta, överföra och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan föregående meddelande eller samtycke. Användare ska inte tillåtas att överlåta, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor. Dessutom ska en person som inte är part i dessa villkor inte ha rätt att genomdriva någon bestämmelse som finns däri.

Bevarande av immunitet

Ingenting häri ska utgöra en begränsning av privilegierna och immuniteterna för Trade 3V Alora , som är specifikt reserverade.

Avstående

Vår underlåtenhet att utöva någon eller alla av dessa villkorsbestämmelser vid någon tidpunkt ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Hela avtalet

Dessa villkor, inklusive eventuella juridiska meddelanden och friskrivningar på denna webbplats, utgör hela avtalet mellan Trade 3V Alora och dig angående din användning av denna webbplats. I slutändan ersätter detta avtal alla tidigare avtal och överenskommelser om detsamma.

Kontakta oss

För att lösa eventuella klagomål eller förtydliganden angående användningen av denna webbplats eller dess tjänster eller få information om det, vänligen kontakta oss på [email protected] .

varning

VARNING ANGÅENDE REGLERINGS- OCH INVESTERINGAR MED HÖG RISK: Handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor har potential att ge betydande vinster, men det innebär också en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla investerare. Du bör aldrig spekulera med medel som du inte har råd att förlora. Vi rekommenderar starkt att du noggrant läser våra ALLMÄNNA VILLKOR och fyller i DISCLAIMER-sidan innan du gör någon investering. Kunder bör också vara medvetna om sina individuella kapitalvinstskatteansvar i sitt hemland. Det är olagligt att uppmana invånare i USA att köpa eller sälja råvaruoptioner, även om de kallas för "prediction contracts", såvida de inte handlas på en CFTC-registrerad börs eller är lagligt undantagna. Vi har placerat COOKIES på din dator för att förbättra din upplevelse när du besöker denna webbplats. Du kan när som helst ändra din dators cookie-inställningar. Genom att använda denna webbplats godkänner och godkänner du denna webbplatss SEKRETESSPOLICY.

Kontaktinformation

[email protected]

Trade 3V Alora

432 Orchard Rd #9,
Singapore, 248171