Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad: 31 maj 2023

Inledning

Välkommen till 500 Trade Intal! Genom att använda vår webbplats och/eller använda de tjänster som tillhandahålls bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av våra villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen för alla relaterade applikationer, internettjänster eller webbplatsutvidgningar. Om du inte samtycker till alla dessa villkor är du förbjuden att använda webbplatsen och du måste omedelbart avbryta användningen. 500 Trade Intal rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av dessa allmänna villkor för framtida bruk.

Godkännande av villkor och bestämmelser

500 Trade Intal (dessa ”Villkor” eller dessa ”Villkor”) som ingår i detta Avtal ska reglera din användning av denna Webbplats och allt dess innehåll (hädanefter gemensamt benämnd ”Webbplatsen”). Dessa villkor beskriver de regler och bestämmelser som styr användningen av 500 Trade Intal som finns på 500tradeintal.app. Allt material/information/dokument/tjänster eller alla andra enheter (gemensamt kallade innehåll) som visas på 500 Trade Intal ska administreras i enlighet med dessa villkor. Dessa villkor gäller i full kraft och effekt för din användning av denna webbplats, och användningen av denna webbplats utgör ett uttryckligt samtycke till alla de villkor som ingår häri i sin helhet. Fortsätt inte att använda denna webbplats om du har invändningar mot något av de villkor som anges på denna sida.

Definitioner/Terminologi

Följande definitioner gäller för dessa Villkor, Integritetspolicy, Friskrivningsklausul och alla Avtal: ”Användare”, ”Besökare”, ”Klient”, ”Kund”, ”Du” och ”Din” avser dig, den eller de personer som använder denna Webbplats. 500 Trade Intal”, ”Vi”, ”Vår” och ”Oss” avser vår webbplats/vårt företag. Med ”part”, ”parter” eller ”oss” avses både du och vi. Alla villkor avser alla överväganden av 500 Trade Intal som krävs för att ge dig support i det uttryckliga syftet att uppfylla dina användarbehov med avseende på våra tjänster, enligt och med förbehåll för rådande lag i den stat eller det land där [WEBSITE NAME] är verksamt (Singapore). All användning av dessa definitioner eller andra ordlistor i singular, plural, stor bokstav och/eller pronomen är utbytbara men hänvisar till samma sak.

Immateriella rättigheter

Förutom det innehåll som du äger och har valt att inkludera på denna webbplats, enligt dessa villkor, äger 500 trade Intal och/eller dess licensgivare och förbehåller sig alla immateriella rättigheter för denna webbplats. Du beviljas en begränsad licens, med förbehåll för de begränsningar som följer av dessa villkor, i syfte att visa innehållet på denna webbplats.

Tjänster

Innehållet på denna webbplats är inte avsett för användning eller distribution till någon person eller enhet i någon jurisdiktion, geografisk plats eller land/stat där sådan användning eller distribution strider mot lagar och förordningar eller utsätter 500 Trade intal för någon form av registrering, anspråk, krav, kostnader, skulder, skador eller utgifter.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Om du är under 18 år får du inte använda eller registrera dig för att använda denna webbplats eller dess tjänster utan föräldrarnas tillstånd eller samtycke. Genom att godkänna dessa villkor har du den rättsliga kapacitet som krävs för att följa och vara bunden av dessa villkor.

Godtagbar användning

Du får använda denna webbplats i enlighet med dessa villkor och får inte använda denna webbplats för något annat ändamål än det för vilket 500 Trade intal gör webbplatsen och dess tjänster tillgängliga.

Kakor

500 handel Intal använder sig av cookies. Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att använda cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

För att vår interaktiva webbplats ska fungera optimalt används cookies för att hämta information om användaren vid varje besök. Vissa av våra affiliate-partners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger 500 Trade Intal och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt innehåll på 500 Trade Intal. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan få tillgång till allt innehåll på webbplatsen från 500 Trade Intal för ditt personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

500 handel Intal begränsar dig härmed från allt följande:

 1. Återpublicera innehåll från 500 Trade Intal i alla medier;
 2. Reproducera, duplicera eller kopiera något av 500 Trade Intal innehåll;
 3. Sälja, hyra ut, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera innehåll från 500 Trade Intal;
 4. Offentligt framförande och/eller visning av innehåll från 500 Trade Intal;
 5. Använda denna webbplats på ett sätt som är, eller kan vara, skadligt och/eller påverkar användarens tillgång till denna webbplats;
 6. Använda denna webbplats i strid med relevanta regler, lagar och förordningar i ditt hemland, eller på ett sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen, eller någon person eller affärsenhet;
 7. Utföra datautvinning eller någon annan liknande aktivitet avseende denna webbplats, eller medan du använder denna webbplats; och
 8. Använda denna webbplats för att delta i någon form av företagsreklam eller marknadsföring.

Vissa delar av webbplatsen kan vara begränsade från användaråtkomst, och 500 Trade Intal kan vidare utvidga sådana begränsningar till hela webbplatsen, när som helst och efter eget gottfinnande. Alla användaridentifikationer, säkerhetsnycklar eller lösenord som du kan ha på denna webbplats är konfidentiella och du är ansvarig för att hålla sådan information konfidentiell.

Rättigheter för länkar och hyperlänkar

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk som skapats av dig som omdirigerar till vår webbplats, och du godkänner att omedelbart ta bort sådana länkar till vår webbplats på begäran. Vi kan när som helst ändra villkoren för dessa länkrättigheter. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden av och följa villkoren i denna länkningspolicy.

Kontakta oss gärna om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande, så kan vi överväga förfrågningar om att ta bort sådana länkar. Vi är dock inte skyldiga att göra det eller svara dig direkt eller omedelbart.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Organisationer som sökmotorer, myndigheter, nyhetsorganisationer och onlinekataloger kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande. Vi kan komma att granska andra länkförfrågningar från populära konsument- och/eller informationsspecialister, välgörenhetsorganisationer, internetportaler, utbildningsinstitutioner, branschorganisationer och dot.com community-webbplatser. Alla intresserade organisationer måste informera och kontakta oss för ytterligare information om vår länkningspolicy. Sådan länkning innebär dock inte att vi på något sätt stöder, sponsrar, samarbetar med eller godkänner oss.

Ingen användning av vår logotyp eller andra immateriella rättigheter kommer att tillåtas för länkning, förutom ett varumärkeslicensavtal.

Länka till innehåll från tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser eller applikationer som drivs av tredje part. Observera att vi inte kontrollerar sådana webbplatser eller applikationer från tredje part eller den tredje partens operatör. 500 Trade Intal ansvarar inte för och stödjer inte tredje parts webbplatser eller applikationer eller deras tillgänglighet eller innehåll.

500 Trade Intal tar inget ansvar för annonser som finns på webbplatsen. Du samtycker till att du gör det på egen risk när du köper varor och/eller tjänster från en sådan tredje part. Annonsören, och inte vi, förblir ansvarig för sådana varor och/eller tjänster, och om du har några frågor eller klagomål om dem bör du kontakta annonsören

Användarinnehåll

I dessa standardvillkor för webbplatsen avses med ”användarinnehåll” allt ljud, video, text, bilder eller annat material eller innehåll som du väljer att visa på webbplatsen. När det gäller användarinnehåll ger du genom att visa det 500 Trade Intal en icke-exklusiv, global, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det på alla medier.

Användarinnehållet måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter. 500 Trade Intal förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ta bort allt ditt innehåll från denna webbplats.

500 Trade Intal har rätt att övervaka dina aktiviteter på webbplatsen och ta bort allt användarinnehåll som anses olämpligt, stötande, strider mot tillämpliga lagar och förordningar eller orsakar en överträdelse av dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 1. Du har rätt att ladda upp/införa/publicera innehåll på vår webbplats och har nödvändig juridisk kapacitet, licens eller samtycke för att göra det;
 2. Ditt innehåll gör inte intrång i någon immateriell rättighet, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
 3. Ditt innehåll är sant, korrekt, aktuellt, fullständigt och relaterar till dig och inte till en tredje part;
 4. Ditt innehåll inte innehåller något kränkande, ärekränkande, stötande, omoraliskt eller på annat sätt olagligt material som utgör en kränkning av privatlivet; och
 5. Innehållet kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra företag eller kunder eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger nu 500 Trade Intal en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och bemyndiga andra som godkänts av oss att använda, reproducera och redigera allt ditt innehåll i alla former, format eller medier.

Integritetspolicy

Genom att använda denna webbplats och dess tjänster kan du förse oss med vissa personuppgifter. Genom att använda 500 Trade Intal eller dess tjänster ger du oss tillstånd att använda din information i alla länder eller stater där vi är verksamma. Vi förbehåller oss rätten att använda sådan information för att förbättra din användarupplevelse och underlätta utskick, trafik- och marknadsanalyser.

Genom att besöka denna webbplats lagras specifik information om användaren, såsom IP-adresser (Internet Protocol), webbplatsnavigering, användarprogramvara och surftid, tillsammans med annan liknande information, på 500 Trade Intal servrar. Information om deras identitet, såsom namn, adress, kontaktuppgifter, faktureringsinformation och annan information som lagras på denna webbplats, kommer endast att användas för statistiska ändamål och kommer inte att publiceras för allmän åtkomst. 500 Trade Intal tar dock inget ansvar för säkerheten i denna information.

Friskrivningsklausuler/garantier/begränsning av ansvar

500 Trade Intal webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick”, med alla ansvar, och 500 Trade Intal gör inga uttryckliga eller underförstådda åtaganden, framställningar eller garantier av något slag relaterade till denna webbplats eller innehållet på denna webbplats.

500 Trade Intal lämnar inga godkännanden, garantier eller utfästelser om sådant innehålls riktighet, tillförlitlighet, sakkunskap eller fullständighet. Du samtycker till att förlitande på sådant innehåll ska ske på användarens risk. 500 Trade Intal ändrar, lägger till, modifierar, förbättrar eller uppdaterar regelbundet webbplatsens samtycke med eller utan föregående meddelande. Under inga omständigheter ska 500 Trade Intal hållas ansvarigt för förlust, skada, ansvar eller kostnad som uppkommit eller lidit av användningen av denna webbplats, inklusive, utan begränsning, eventuella fel, fel, utelämnande, provision, försening, misslyckande, avbrott, radering, ändring, störning, upphörande eller ådragande avseende sådan användning av oss, våra dotterbolag eller någon tredje part. Under inga omständigheter ska 500tradeintal.app eller någon av dess partners och dotterbolag hållas ansvariga för direkta, indirekta, följdmässiga, oavsiktliga eller särskilda skador, även om 500tradeintal.app har informerats om risken eller möjligheten för sådana skador. Användaren samtycker till att 500tradeintal.app inte ansvarar för något beteende eller beteende hos användaren som uppstår till följd av användningen av denna webbplats. Användningen av denna webbplats och allt eller delar av dess innehåll sker därför på användarens egen risk.

Under inga omständigheter ska 500 Trade Intal, eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och dotterbolag, hållas ansvariga för förlust, skada eller skada som uppstår till följd av din användning av denna webbplats, vare sig under kontrakt, skadestånd eller annat, och 500 Trade Intal, inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och dotterbolag ska inte hållas ansvariga för något indirekt, följd- eller specialansvar som uppstår till följd av din användning av denna webbplats.

Skadestånd

Som ett villkor för användningen av denna webbplats samtycker användaren till att hålla 500 Trade Intal och dess dotterbolag skadeslösa i största möjliga utsträckning från och mot alla åtgärder, anspråk, skulder, förluster, skador, kostnader, krav och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av användarens användning av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till alla anspråk som rör brott mot någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor. Om Användaren inte är nöjd med något eller allt innehåll på denna Webbplats eller något eller alla av dess Villkor, kan Användaren avbryta användningen av denna Webbplats.

Uppsägning

Bestämmelserna i dessa villkor ska fortsätta att gälla i sin helhet när du använder 500 Trade Intal eller dess tjänster. Användare kan avsluta sin användning genom att följa anvisningarna för avslutande av användarkonton i dina kontoinställningar eller genom att kontakta oss på [email protected].

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, och utan föregående meddelande eller ansvar, neka åtkomst till och användning av webbplatsen (inklusive blockering av specifika IP-adresser) för en användare av någon anledning, inklusive men inte begränsat till brott mot någon representation, garanti eller avtal i dessa villkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

Vi förbehåller oss också rätten att, om vi efter eget gottfinnande bedömer att din användning av webbplatsen eller dess tjänster strider mot dessa villkor eller mot någon tillämplig lag eller förordning, avsluta din användning av webbplatsen och dess tjänster eller radera ditt konto och något eller allt av ditt innehåll, utan varning eller förhandsmeddelande. Antag att vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning som anges i detta avsnitt. I så fall får du inte registrera dig och skapa ett nytt konto under ditt namn, en falsk identitet eller en tredje parts namn. Utöver att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller sig 500 Trade Intal rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsföreläggande åtgärder.

Allmänna bestämmelser

Språk

All korrespondens enligt detta avtal skall vara på engelska.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Villkoren för denna webbplats ska regleras av och tolkas enligt lagarna i det land eller den delstat där 500 Trade Intal är verksamt. Du underkastar dig härmed ovillkorligen den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Singapore för lösning av eventuella tvister.

Uppdelbarhet

Antag att något av villkoren visar sig vara ogenomförbart eller ogiltigt enligt tillämplig lag. I sådant fall skall detta inte medföra att dessa Allmänna Villkor i sin helhet inte kan verkställas eller är ogiltiga. En sådan bestämmelse ska därför utgå utan att det påverkar övriga bestämmelser i detta avtal. De bestämmelser i dessa villkor som är olagliga, ogiltiga eller inte kan verkställas anses vara avskiljbara från dessa villkor och påverkar inte de återstående bestämmelsernas giltighet och verkställbarhet.

Ändring av villkor

500 Trade Intal förbehåller sig rätten att när som helst revidera dessa Villkor efter eget gottfinnande. Genom att använda 500 Trade Intal förväntas du regelbundet granska sådana villkor för att säkerställa att du förstår alla villkor som gäller för användningen av denna webbplats.

Uppdrag

500 Trade Intal förbehåller sig rätten att tilldela, överföra och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal på underleverantörer utan krav på förhandsmeddelande eller samtycke. Användare får inte tilldela, överföra eller lägga ut någon av sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor på underleverantörer. Vidare ska en person som inte är part i dessa Villkor inte ha någon rätt att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor.

Bevarande av immunitet

Ingenting i detta avtal ska utgöra en begränsning av 500 Trade Intal privilegier och immunitet, vilka är särskilt förbehållna.

Befrielse

Vår underlåtenhet att utöva någon eller alla av dessa Villkors bestämmelser vid någon tidpunkt ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Hela avtalet

Dessa villkor, inklusive eventuella juridiska meddelanden och ansvarsfriskrivningar på denna webbplats, utgör hela avtalet mellan 500 Trade Intal och dig om din användning av denna webbplats. I slutändan ersätter detta Avtal alla tidigare avtal och överenskommelser rörande samma sak.

Kontakta oss

För att lösa eventuella klagomål eller klargöranden angående användningen av denna webbplats eller dess tjänster eller få information om detta, vänligen kontakta oss på [email protected].

varning

VARNING ANGÅENDE REGLERINGS- OCH INVESTERINGAR MED HÖG RISK: Handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor har potential att ge betydande vinster, men det innebär också en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla investerare. Du bör aldrig spekulera med medel som du inte har råd att förlora. Vi rekommenderar starkt att du noggrant läser våra ALLMÄNNA VILLKOR och fyller i DISCLAIMER-sidan innan du gör någon investering. Kunder bör också vara medvetna om sina individuella kapitalvinstskatteansvar i sitt hemland. Det är olagligt att uppmana invånare i USA att köpa eller sälja råvaruoptioner, även om de kallas för "prediction contracts", såvida de inte handlas på en CFTC-registrerad börs eller är lagligt undantagna. Vi har placerat COOKIES på din dator för att förbättra din upplevelse när du besöker denna webbplats. Du kan när som helst ändra din dators cookie-inställningar. Genom att använda denna webbplats godkänner och godkänner du denna webbplatss SEKRETESSPOLICY.

Kontaktinformation

[email protected]

700 Trade Alora
432 Orchard Rd #9,
Singapore, 248171