Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2023

Invoering

Welkom bij Trade 3V Alora ! Door onze website te gebruiken en/of gebruik te maken van de aangeboden diensten, erkent u dat u onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle gerelateerde applicaties, internetdiensten of website-extensies. Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene Voorwaarden, is het u verboden deze Website te gebruiken en kunt u het gebruik onmiddellijk staken. Trade 3V Alora raadt u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken voor toekomstig gebruik.

Akkoord met Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden Trade 3V Alora (deze “Voorwaarden” of deze “Algemene voorwaarden”) in deze Overeenkomst zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website en de gehele inhoud ervan (hierin gezamenlijk deze “Website” genoemd). Deze Voorwaarden schetsen de regels en voorschriften die het gebruik van Trade 3V Alora begeleiden, te vinden op 500tradeintal.app . Alle materialen/informatie/documenten/diensten of alle andere entiteiten (gezamenlijk inhoud genoemd) die op de Trade 3V Alora verschijnen, zijn onderworpen aan deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn volledig van kracht op uw gebruik van deze Website, en het gebruik van deze Website vormt een uitdrukkelijke overeenkomst met alle hierin opgenomen algemene voorwaarden. Blijf deze Website niet gebruiken als u bezwaar heeft tegen een van de Algemene Voorwaarden die op deze pagina staan.

Definities/terminologie

De volgende definities zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring, Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Gebruiker”, “Bezoeker”, “Klant”, “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de perso(o)n(en) ) die deze website gebruiken. ” Trade 3V Alora “, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Website/Bedrijf. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel u als ons. Alle voorwaarden verwijzen naar alle overwegingen van Trade 3V Alora die nodig zijn om u ondersteuning te bieden met het uitdrukkelijke doel om aan uw gebruikersbehoeften te voldoen met betrekking tot onze diensten, onder en onderworpen aan de geldende wetgeving van de staat of het land waarin 500tradeintal.app actief is (Singapore). Elk gebruik van deze definities of andere woordenlijsten in enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of voornaamwoord is uitwisselbaar, maar verwijst naar hetzelfde.

Intellectuele eigendomsrechten

Met uitzondering van de inhoud die u bezit en die u op deze website wilt opnemen, bezitten en behouden Trade 3V Alora en/of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten van deze website. U krijgt een beperkte licentie, onderworpen aan de beperkingen die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden, voor het bekijken van de inhoud van deze Website.

Diensten

De inhoud van deze website is niet bedoeld voor gebruik of verspreiding onder enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied, geografische locatie of land/staat waar dergelijk gebruik of verspreiding in strijd is met de wet- en regelgeving of Trade 3V Alora onderwerpt aan enige vorm van registratie, claims, eisen, kosten, aansprakelijkheden, schade of uitgaven.

De Website is bedoeld voor gebruikers die minimaal 18 jaar oud zijn. Als u jonger dan 18 jaar bent, kunt u deze website of de diensten ervan niet gebruiken of registreren om deze te gebruiken zonder toestemming van uw ouders. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden beschikt u over de noodzakelijke wettelijke bevoegdheid om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze Website gebruiken zoals toegestaan ​​door deze Algemene Voorwaarden en u mag deze Website niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor Trade 3V Alora de Website en haar diensten beschikbaar stelt.

Koekjes

Trade 3V Alora maakt gebruik van cookies. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

De optimale functionaliteit van onze interactieve website maakt gebruik van cookies om bij elk bezoek de informatie van de gebruiker op te halen. Sommige van onze aangesloten partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Trade 3V Alora en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle inhoud op Trade 3V Alora . Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot alle website-inhoud van Trade 3V Alora voor persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Trade 3V Alora beperkt u hierbij van al het volgende:

 1. Herpublicatie van alle Trade 3V Alora inhoud in elk medium;
 2. Het reproduceren, dupliceren of kopiëren van inhoud van Trade 3V Alora ;
 3. Het verkopen, verhuren, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van Trade 3V Alora inhoud;
 4. Het publiekelijk uitvoeren en/of weergeven van inhoud van Trade 3V Alora ;
 5. Het gebruiken van deze Website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website schaadt of kan beïnvloeden;
 6. Het gebruik van deze website in strijd met de relevante regels, wetten en voorschriften van het land waar u woont, of op een manier die schade toebrengt of kan veroorzaken aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
 7. Het uitvoeren van datamining of andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze website, of tijdens het gebruik van deze website; En
 8. Gebruik van deze website voor enige vorm van zakelijke reclame of marketing.

Voor bepaalde delen van deze website kan de toegang voor gebruikers worden beperkt, en Trade 3V Alora kan deze beperking op elk moment en naar eigen goeddunken verder uitbreiden tot de gehele website. Elke gebruikersidentificatie, beveiligingssleutel of wachtwoord die u op deze website heeft, is vertrouwelijk en u bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dergelijke informatie.

Link- en hyperlinkrechten

Wij behouden ons het recht voor om verzoeken in te dienen om alle links of elke specifieke link die door u is gemaakt en die doorverwijzen naar onze Website, te verwijderen, en u stemt ermee in om dergelijke links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij kunnen de voorwaarden van deze koppelingsrechten op elk moment wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en de voorwaarden van dit linkbeleid te volgen.

Neem gerust contact met ons op als u een link op onze website aantreft die aanstootgevend is, en we kunnen verzoeken overwegen om dergelijke links te verwijderen. Toch zijn wij niet verplicht dit te doen of direct of onmiddellijk op u te reageren.

Hyperlinks naar onze inhoud

Organisaties zoals zoekmachines, overheidsinstanties, nieuwsorganisaties en onlinegidsen kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken. We kunnen andere linkverzoeken beoordelen van populaire consumenten- en/of informatiespecialisten, liefdadigheidsorganisaties, internetportals, onderwijsinstellingen, handelsverenigingen en dot.com-communitysites. Elke geïnteresseerde organisatie moet ons informeren en contact met ons opnemen voor meer informatie over ons koppelingsbeleid. Een dergelijke koppeling impliceert echter geen goedkeuring, sponsoring, partnerschap of goedkeuring van welke aard dan ook door ons.

Voor het linken is geen gebruik van ons logo of ander intellectueel eigendom toegestaan, met uitzondering van een handelsmerklicentieovereenkomst.

Link naar inhoud van derden

Deze website kan links bevatten naar websites of applicaties die door derden worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over dergelijke websites of applicaties van derden, of over de externe exploitant. Trade 3V Alora is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft geen websites of applicaties van derden, noch de beschikbaarheid of inhoud ervan.

Trade 3V Alora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor advertenties op de website. U gaat ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet wanneer u goederen en/of diensten van een dergelijke derde partij koopt. De adverteerder, en niet wij, blijft verantwoordelijk voor dergelijke goederen en/of diensten, en als u vragen of klachten hierover heeft, dient u contact op te nemen met de adverteerder.

Gebruikersinhoud

In deze Standaardvoorwaarden voor de website betekent “Gebruikersinhoud” alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal of inhoud die u op deze website wilt weergeven. Wat betreft gebruikersinhoud, door deze weer te geven, verleent u Trade 3V Alora een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om deze op welk medium dan ook te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren.

Gebruikersinhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Trade 3V Alora behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uw inhoud van deze website te verwijderen.

Het is Trade 3V Alora toegestaan ​​om uw activiteiten op de Website te monitoren en alle gebruikersinhoud te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend, in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving of een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 1. U heeft het recht om inhoud op onze Website te uploaden/invoeren/publiceren en u beschikt over de noodzakelijke wettelijke bevoegdheid, licentie of toestemming om dit te doen;
 2. Uw inhoud maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 3. Uw inhoud waar, accuraat, actueel en volledig is en betrekking heeft op u en niet op een derde partij;
 4. Uw inhoud bevat geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, immoreel of anderszins illegaal materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt; En
 5. De inhoud zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste activiteiten uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Trade 3V Alora nu een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen die door ons zijn goedgekeurd om uw inhoud in welke vorm, formaat of media dan ook te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Privacybeleid

Door deze website en haar diensten te gebruiken, verstrekt u ons mogelijk bepaalde persoonlijke informatie. Door Trade 3V Alora of zijn diensten te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken in elk land of elke staat waarin wij actief zijn. We behouden ons het recht voor om dergelijke informatie te gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren en mailing, verkeer en marktanalyses te vergemakkelijken.

Door deze website te bezoeken, wordt specifieke informatie over de gebruiker, zoals internetprotocol (IP)-adressen, sitenavigatie, gebruikerssoftware en de surftijd, samen met andere soortgelijke informatie, opgeslagen op Trade 3V Alora -servers. Informatie over hun identiteit, zoals naam, adres, contactgegevens, factuurgegevens en andere informatie die op deze website is opgeslagen, zal uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt en zal niet voor algemene toegang worden gepubliceerd. Trade 3V Alora aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze informatie.

Disclaimers/Garanties/Beperking van aansprakelijkheid

De website Trade 3V Alora wordt aangeboden “as is”, met alle aansprakelijkheid, en Trade 3V Alora doet geen expliciete of impliciete toezeggingen, verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de inhoud op deze website.

Trade 3V Alora geeft geen enkele goedkeuring, garantie of verklaring over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, expertise of volledigheid van dergelijke inhoud. U gaat ermee akkoord dat het vertrouwen op dergelijke inhoud voor risico van de Gebruiker is. De Trade 3V Alora wijzigt, voegt, wijzigt, verbetert of actualiseert periodiek de toestemming van deze website, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Onder geen enkele omstandigheid is Trade 3V Alora aansprakelijk voor enig verlies, schade, letsel, aansprakelijkheid of kosten die zijn opgelopen of geleden door het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot fouten, fouten, weglatingen, commissies, vertragingen, mislukkingen, onderbrekingen, verwijderingen. , wijziging, verstoring, stopzetting of inbreuk met betrekking tot dergelijk gebruik door ons, onze dochterondernemingen of een derde partij. Onder geen enkele omstandigheid zal 500tradeintal.app of een van haar partners en gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg-, accidentele of speciale schade, zelfs als 500tradeintal.app is geadviseerd tegen het risico of de mogelijkheid van dergelijke schade. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat 500tradeintal.app niet aansprakelijk is voor enig gedrag of gedrag van de Gebruiker dat voortvloeit uit het gebruik van deze Website. Als gevolg hiervan is het gebruik van deze website en de gehele of een deel van de inhoud ervan geheel voor eigen risico van de gebruiker.

In geen geval zal Trade 3V Alora , noch een van haar functionarissen, directeuren, werknemers en gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor enig verlies, letsel of schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze Website, hetzij contractueel, onrechtmatig of anderszins, en Trade 3V Alora , inclusief haar functionarissen, directeuren, werknemers en gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website stemt de gebruiker ermee in om Trade 3V Alora en zijn dochterondernemingen in de ruimste zin te vrijwaren van en tegen alle acties, claims, aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten, eisen en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeit uit het gebruik van deze website door de gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot claims met betrekking tot de schending van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien u niet tevreden bent met een of meer van de inhoud van deze Website of een of meer van de Algemene Voorwaarden ervan, kan de Gebruiker het gebruik van deze Website staken.

Beëindiging

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Trade 3V Alora of zijn diensten gebruikt. Gebruikers kunnen hun gebruik beëindigen door de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts te volgen in uw accountinstellingen of door contact met ons op te nemen via [email protected] .

Wij behouden ons het recht en eigen goeddunken voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de website (inclusief het blokkeren van specifieke IP-adressen) aan een gebruiker te weigeren om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van enige verklaring, garantie of overeenkomst. in deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

We behouden ons ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, vast te stellen dat uw gebruik van de Website of zijn diensten in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of met toepasselijke wet- of regelgeving, om uw gebruik van de Website en zijn diensten te beëindigen. of verwijder uw account en (een deel van) uw inhoud, zonder waarschuwing of voorafgaande kennisgeving. Stel dat we uw account beëindigen of opschorten om de reden die in deze sectie wordt vermeld. In dat geval is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, of een valse identiteit, of de uiting van een derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account behoudt Trade 3V Alora zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige schadevergoeding.

Algemene bepalingen

Taal

Alle correspondentie uit hoofde van deze Overeenkomst zal in het Engels zijn.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De Algemene Voorwaarden van deze Website worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land of de staat waarin Trade 3V Alora actief is. U onderwerpt zich hierbij onvoorwaardelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Singapore voor de beslechting van eventuele geschillen.

Deelbaarheid

Stel dat bewezen wordt dat een van de Voorwaarden of Voorwaarden niet-afdwingbaar of nietig is onder toepasselijk recht. In dat geval zal dit niet het geheel van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig maken. Als gevolg hiervan zal een dergelijke bepaling worden verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen hierin. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die onwettig, nietig of niet-afdwingbaar zijn, worden geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hebben geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Variatie van voorwaarden

Trade 3V Alora behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht te herzien. Door Trade 3V Alora te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig leest om er zeker van te zijn dat u alle Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze Website begrijpt.

Opdracht

Trade 3V Alora behoudt zich het recht voor om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden zonder dat hiervoor voorafgaande kennisgeving of toestemming vereist is. Het is gebruikers niet toegestaan ​​uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden. Bovendien heeft een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden niet het recht om enige bepaling daarin af te dwingen.

Behoud van immuniteiten

Niets hierin vormt een beperking van de voorrechten en immuniteiten van Trade 3V Alora , die specifiek zijn voorbehouden.

Vrijstelling

Het onvermogen van ons om op enig moment een of alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen, houdt niet in dat we afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief eventuele juridische mededelingen en disclaimers op deze Website, vormen de gehele Overeenkomst tussen Trade 3V Alora en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website. Uiteindelijk vervangt deze Overeenkomst alle eerdere overeenkomsten en afspraken hierover.

Neem contact met ons op

Om klachten of verduidelijkingen met betrekking tot het gebruik van deze website of de diensten ervan op te lossen of om informatie daarover te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] .

Vrijwaring

WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT REGELGEVING EN INVESTERINGEN MET HOOG RISICO: Handelen in Forex, CFD's en cryptocurrencies kan aanzienlijke winsten opleveren, maar brengt ook een hoog risiconiveau met zich mee en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Speculeer nooit met geld dat u niet kunt missen. We raden u ten zeerste aan om onze ALGEMENE VOORWAARDEN zorgvuldig te lezen en de DISCLAIMER-pagina in te vullen voordat u een investering doet. Klanten moeten zich ook bewust zijn van hun individuele verantwoordelijkheden op het gebied van de vermogenswinstbelasting in het land waar zij wonen. Het is illegaal om ingezetenen van de VS te verzoeken grondstoffenopties te kopen of verkopen, zelfs als hiernaar wordt verwezen als 'voorspellingscontracten', tenzij ze worden verhandeld op een CFTC-geregistreerde beurs of daar wettelijk van zijn vrijgesteld. Wij hebben COOKIES op uw computer geplaatst om uw ervaring bij uw bezoek aan deze website te verbeteren. U kunt de cookie-instellingen van uw computer op elk moment aanpassen. Door deze website te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met het PRIVACYBELEID van deze website.

Contactgegevens

[email protected]

Trade 3V Alora

432 Orchard Rd #9,
Singapore, 248171