Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2023

Inleiding

Welkom bij 500 Trade Intal! Door onze website te gebruiken en/of gebruik te maken van de services die worden aangeboden, erkent u dat u onze Algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle gerelateerde applicaties, internetservices of website-uitbreidingen. Als u het niet eens bent met al deze Voorwaarden, is het u verboden deze Website te gebruiken en mag u het gebruik onmiddellijk staken. 500 Trade Intal raadt u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken voor toekomstig gebruik.

Akkoord met algemene voorwaarden

500 Trade Intal Voorwaarden en Condities (deze “Voorwaarden” of deze “Voorwaarden”) in deze Overeenkomst zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website en al haar inhoud (hier gezamenlijk naar verwezen als deze “Website”). Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van 500 Trade Intal op 500tradeintal.app Alle materialen/informatie/documenten/diensten of alle andere entiteiten (gezamenlijk content genoemd) die op 500 Trade Intal verschijnen, worden beheerd met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze Website, en het gebruik van deze Website houdt een uitdrukkelijke instemming in met alle voorwaarden die hierin volledig zijn opgenomen. Blijf deze Website niet gebruiken als u bezwaar hebt tegen een van de Voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Definities/Terminologie

De volgende definities zijn van toepassing op deze Voorwaarden, Privacyverklaring, Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Gebruiker”, “Bezoeker”, “Klant”, “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon/personen die deze Website gebruikt/gebruiken. 500 Trade Intal”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze website/bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Wij” verwijst naar zowel u als ons. Alle voorwaarden verwijzen naar alle overwegingen van 500 Trade Intal die nodig zijn om u ondersteuning te bieden met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan uw gebruikersbehoeften met betrekking tot onze diensten, onder en onderworpen aan het geldende recht van de staat of het land waarin [WEBSITE NAME] actief is (Singapore). Elk gebruik van deze definities of andere woordenlijst in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of voornaamwoord zijn onderling verwisselbaar maar verwijzen naar hetzelfde.

Intellectuele eigendomsrechten

Anders dan de inhoud waarvan u eigenaar bent en waarvoor u hebt gekozen om deze op deze Website op te nemen, bezitten 500 trade Intal en/of haar licentiegevers krachtens deze Voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten van deze Website en behouden zij deze voor. U krijgt een beperkte licentie, onderhevig aan de beperkingen in deze Voorwaarden, om de inhoud van deze Website te bekijken.

Diensten

De inhoud van deze website is niet bedoeld voor gebruik of verspreiding naar personen of entiteiten in rechtsgebieden, geografische locaties of landen/staten waar dergelijk gebruik of verspreiding in strijd is met de wet- en regelgeving of 500 Trade intal onderwerpt aan enige vorm van registratie, claims, eisen, kosten, aansprakelijkheden, schade of onkosten.

De Website is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u deze Website of de bijbehorende diensten niet gebruiken of u hiervoor registreren zonder toestemming van uw ouders. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, beschikt u over de nodige juridische capaciteit om aan deze Algemene Voorwaarden te voldoen en erdoor gebonden te zijn.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze Website gebruiken zoals toegestaan door deze Voorwaarden en bepalingen en u mag deze Website niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor 500 Trade intal de Website en haar diensten beschikbaar stelt.

Cookies

500 trade Intal maakt gebruik van cookies. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

De optimale functionaliteit van onze interactieve website maakt gebruik van cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te halen. Sommige van onze affiliate partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, zijn 500 Trade Intal en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor alle inhoud op 500 Trade Intal. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot de inhoud van de website van 500 Trade Intal voor persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

500 handel Intal verbiedt u hierbij het volgende:

 1. Herpublicatie van inhoud van 500 Trade Intal in welke media dan ook;
 2. Het reproduceren, dupliceren of kopiëren van inhoud van 500 Trade Intal;
 3. Inhoud van 500 Trade Intal verkopen, verhuren, in sublicentie geven en/of op andere wijze commercialiseren;
 4. Het publiekelijk uitvoeren en/of weergeven van inhoud 500 Trade Intal;
 5. Deze Website gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn en/of die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
 6. Deze Website gebruiken in strijd met de relevante regels, wetten en voorschriften van het land waar u verblijft, of op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de Website of een persoon of bedrijfsentiteit;
 7. Het uitvoeren van datamining of andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze Website, of tijdens het gebruik van deze Website; en
 8. Deze Website gebruiken voor enige vorm van zakelijke reclame of marketing.

De toegang tot specifieke delen van deze Website kan voor gebruikers worden beperkt en 500 Trade Intal kan een dergelijke beperking op elk moment en naar eigen goeddunken uitbreiden naar de gehele Website. Elke gebruikersidentificatie, beveiligingssleutel of wachtwoord dat u op deze Website hebt, is vertrouwelijk en u bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dergelijke informatie.

Rechten voor linken en hyperlinken

Wij behouden ons het recht voor om verzoeken in te dienen dat u alle links of een bepaalde door u gemaakte link die naar onze Website verwijst, verwijdert, en u stemt ermee in om dergelijke links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We kunnen de voorwaarden van deze koppelingsrechten te allen tijde wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan de voorwaarden van dit linkingbeleid.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je een link op onze Website vindt die aanstootgevend is, en we kunnen verzoeken om dergelijke links te verwijderen in overweging nemen. Toch zijn we niet verplicht om dit te doen of om direct of onmiddellijk op je te reageren.

Hyperlinken naar onze inhoud

Organisaties zoals zoekmachines, overheidsinstellingen, nieuwsorganisaties en online adresboeken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen. We kunnen andere linkaanvragen beoordelen van populaire consumenten- en/of informatiespecialisten, liefdadigheidsorganisaties, internetportalen, onderwijsinstellingen, handelsverenigingen en dot.com communitysites. Geïnteresseerde organisaties moeten ons informeren en contact met ons opnemen voor meer informatie over ons linkingbeleid. Dergelijke koppelingen impliceren echter geen goedkeuring, sponsoring, partnerschap of goedkeuring door ons van welke aard dan ook.

Het gebruik van ons logo of ander intellectueel eigendom van het ontwerp is niet toegestaan voor links, tenzij er een licentieovereenkomst voor het handelsmerk is.

Koppeling naar inhoud van derden

Deze Website kan links bevatten naar websites of toepassingen die door derden worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over dergelijke websites of applicaties van derden of over de exploitant ervan. 500 Trade Intal is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft geen websites of applicaties van derden of hun beschikbaarheid of inhoud.

500 Trade Intal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor advertenties op de website. U stemt ermee in dat u dit op eigen risico doet wanneer u goederen en/of diensten van een dergelijke derde koopt. De adverteerder, en niet wij, blijft verantwoordelijk voor dergelijke goederen en/of diensten, en als u vragen of klachten hierover heeft, dient u contact op te nemen met de adverteerder

Inhoud gebruiker

In deze Algemene Voorwaarden van de Website betekent “Gebruikerscontent” alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal of content die u op deze Website wilt weergeven. Wat betreft gebruikersinhoud: door deze weer te geven, verleent u 500 Trade Intal een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren via alle media.

Gebruikerscontent moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. 500 Trade Intal behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk gewenst moment en zonder kennisgeving van deze website te verwijderen.

500 Trade Intal mag uw activiteiten op de Website controleren en gebruikerscontent die als ongepast, aanstootgevend of in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving wordt beschouwd, of die een schending van deze Voorwaarden veroorzaakt, verwijderen.

U garandeert en verklaart dat:

 1. U hebt het recht om inhoud te uploaden/invoeren/publiceren op onze Website en beschikt over de nodige rechtsbevoegdheid, licentie of toestemming om dit te doen;
 2. Uw inhoud maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 3. Uw inhoud is waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig en heeft betrekking op u en niet op een derde partij;
 4. Uw inhoud geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, immoreel of anderszins illegaal materiaal bevat dat inbreuk maakt op de privacy; en
 5. De inhoud zal niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent 500 Trade Intal nu een niet-exclusieve licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen die door ons zijn goedgekeurd toestemming te geven om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in welke vorm, indeling of media dan ook.

Privacybeleid

Door deze Website en de bijbehorende diensten te gebruiken, kunt u ons bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Door gebruik te maken van 500 Trade Intal of haar diensten, geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken in elk land of elke staat waarin wij actief zijn. We behouden ons het recht voor om dergelijke informatie te gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren en om mailing en verkeer en marktanalyses te vergemakkelijken.

Door deze Website te bezoeken, wordt specifieke informatie over de Gebruiker, zoals internetprotocol (IP)-adressen, websitenavigatie, gebruikerssoftware en surftijd, samen met andere soortgelijke informatie, opgeslagen op de servers van 500 Trade Intal. Informatie over hun identiteit, zoals naam, adres, contactgegevens, factureringsgegevens en andere informatie die is opgeslagen op deze Website, wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en wordt niet gepubliceerd voor algemene toegang. 500 Trade Intal aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze informatie.

Disclaimers/garanties/beperking van aansprakelijkheid

De website van 500 Trade Intal wordt aangeboden “zoals deze is”, met alle aansprakelijkheid, en 500 Trade Intal doet geen expliciete of impliciete toezeggingen, verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de inhoud op deze website.

500 Trade Intal geeft geen goedkeuringen, garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, deskundigheid of volledigheid van dergelijke inhoud. U stemt ermee in dat het vertrouwen op dergelijke inhoud voor risico van de gebruiker is. 500 Trade Intal wijzigt, voegt toe, wijzigt, verbetert of actualiseert periodiek de toestemming van deze website met of zonder voorafgaande kennisgeving. Onder geen enkele omstandigheid zal 500 Trade Intal aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade, letsel, aansprakelijkheid of kosten opgelopen of geleden door het gebruik van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot enige fout, vergissing, weglating, commissie, vertraging, storing, onderbreking, verwijdering, wijziging, onderbreking, stopzetting of oploop met betrekking tot dergelijk gebruik door ons, onze gelieerde ondernemingen of derden. In geen geval zal 500tradeintal.app of een van haar partners en filialen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg-, toevallige of speciale schade, zelfs als 500tradeintal.app is geadviseerd tegen het risico of de mogelijkheid van dergelijke schade. De Gebruiker stemt ermee in dat 500tradeintal.app niet aansprakelijk is voor enig gedrag van de Gebruiker voortvloeiend uit het gebruik van deze Website. Dientengevolge is het gebruik van deze Website en alle of een deel van de inhoud ervan op eigen risico van de Gebruiker.

In geen geval zal 500 Trade Intal, noch een van haar functionarissen, directeuren, werknemers en filialen aansprakelijk zijn voor enig verlies, letsel of schade voortvloeiend uit uw gebruik van deze website, hetzij onder contract, onrechtmatige daad of anderszins, en 500 Trade Intal, inclusief haar functionarissen, directeuren, werknemers en filialen zullen niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw gebruik van deze website.

Vrijwaring

Als voorwaarde voor het gebruik van deze Website stemt de Gebruiker ermee in om 500 Trade Intal en de aan haar gelieerde ondernemingen volledig schadeloos te stellen voor alle acties, claims, aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten, eisen en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit het gebruik van deze Website door de Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot claims met betrekking tot de schending van de bepalingen van deze Voorwaarden. Indien de Gebruiker niet tevreden is met de inhoud van deze Website of met de Voorwaarden, kan de Gebruiker het gebruik van deze Website beëindigen.

Beëindiging

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u gebruik maakt van 500 Trade Intal of haar diensten. Gebruikers kunnen hun gebruik beëindigen door de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen te volgen of door contact met ons op te nemen via [email protected]

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang tot en het gebruik van de Website te ontzeggen (inclusief het blokkeren van specifieke IP-adressen) aan een gebruiker om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van een vertegenwoordiging, garantie of overeenkomst in deze Voorwaarden of een toepasselijke wet- of regelgeving.

We behouden ons ook het recht voor om, indien we naar eigen goeddunken vaststellen dat uw gebruik van de Website of de diensten in strijd is met deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving, uw gebruik van de Website en de diensten te beëindigen of uw account en enige of al uw inhoud te verwijderen, zonder waarschuwing of voorafgaande kennisgeving. Stel dat we je account beëindigen of opschorten om een van de redenen die in deze sectie worden uiteengezet. In dat geval is het verboden u te registreren en een nieuwe account aan te maken onder uw naam, een valse identiteit of de uitdrukking van een derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behoudt 500 Trade Intal zich het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

Algemene bepalingen

Taal

Alle correspondentie in het kader van deze Overeenkomst wordt gevoerd in het Engels.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De algemene voorwaarden van deze website worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land of de staat waarin 500 Trade Intal actief is. U onderwerpt zich hierbij onvoorwaardelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Singapore voor de beslechting van geschillen.

Scheidbaarheid

Stel dat een van de voorwaarden of bepalingen niet afdwingbaar of nietig blijkt te zijn onder enig toepasselijk recht. In dat geval maakt dit niet het geheel van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig. Als gevolg hiervan wordt een dergelijke bepaling geschrapt zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen in deze overeenkomst. De bepalingen van deze Voorwaarden die onwettig, nietig of niet-afdwingbaar zijn, worden geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en hebben geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Variatie van voorwaarden

500 Trade Intal behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien. Door gebruik te maken van 500 Trade Intal, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig doorneemt om er zeker van te zijn dat u alle Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze Website begrijpt.

Opdracht

500 Trade Intal behoudt zich het recht voor haar rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is gebruikers niet toegestaan om hun rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden. Bovendien heeft een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden niet het recht om enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

Behoud van immuniteiten

Niets hierin vormt een beperking van de voorrechten en immuniteiten van 500 Trade Intal, die specifiek zijn voorbehouden.

Ontheffing

Als wij op enig moment geen gebruik maken van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief eventuele juridische kennisgevingen en disclaimers op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen 500 Trade Intal en u met betrekking tot uw gebruik van deze website. Uiteindelijk vervangt deze Overeenkomst alle eerdere overeenkomsten en afspraken over hetzelfde.

Contacteer ons

Om een klacht of verduidelijking met betrekking tot het gebruik van deze Website of haar diensten op te lossen of informatie daarover te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Vrijwaring

WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT REGELGEVING EN INVESTERINGEN MET HOOG RISICO: Handelen in Forex, CFD's en cryptocurrencies kan aanzienlijke winsten opleveren, maar brengt ook een hoog risiconiveau met zich mee en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Speculeer nooit met geld dat u niet kunt missen. We raden u ten zeerste aan om onze ALGEMENE VOORWAARDEN zorgvuldig te lezen en de DISCLAIMER-pagina in te vullen voordat u een investering doet. Klanten moeten zich ook bewust zijn van hun individuele verantwoordelijkheden op het gebied van de vermogenswinstbelasting in het land waar zij wonen. Het is illegaal om ingezetenen van de VS te verzoeken grondstoffenopties te kopen of verkopen, zelfs als hiernaar wordt verwezen als 'voorspellingscontracten', tenzij ze worden verhandeld op een CFTC-geregistreerde beurs of daar wettelijk van zijn vrijgesteld. Wij hebben COOKIES op uw computer geplaatst om uw ervaring bij uw bezoek aan deze website te verbeteren. U kunt de cookie-instellingen van uw computer op elk moment aanpassen. Door deze website te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met het PRIVACYBELEID van deze website.

Contactgegevens

[email protected]

700 Trade Alora
432 Orchard Rd #9,
Singapore, 248171