Tingimused

Viimati värskendatud: 31. mai 2023

Sissejuhatus

Tere tulemast Trade 3V Alora sse! Meie veebisaiti kasutades ja/või pakutavaid teenuseid kasutades kinnitate, et olete meie tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega. Need nõuded ja tingimused laienevad tingimusteta ja kehtivad kõikidele seotud rakendustele, Interneti-teenusele või veebisaidi laiendustele. Kui te ei ole kõigi nende tingimustega nõus, on teil selle veebisaidi kasutamine keelatud ja te võite kasutamise koheselt lõpetada. Trade 3V Alora soovitab teil edaspidiseks kasutamiseks salvestada või printida nende tingimuste koopia.

Tingimustega nõustumine

Käesolevas lepingus sisalduvad Trade 3V Alora nõuded ja tingimused (need “tingimused” või “tingimused”) reguleerivad selle veebisaidi ja kogu selle sisu (siin ühiselt viidatud kui “veebileht”) kasutamist. Need tingimused kirjeldavad aadressil https:// 500tradeintal.app asuva Trade 3V Alora kasutamist juhivad eeskirjad ja eeskirjad. Kõiki Trade 3V Alora -l kuvatavaid materjale/teavet/dokumente/teenuseid või kõiki muid üksusi (nimetatakse ühiselt sisuks) hallatakse nende tingimuste kohaselt. Käesolevad tingimused kehtivad täies jõus selle veebisaidi kasutamisel ning selle veebisaidi kasutamine kujutab endast selgesõnalist kokkulepet kõigi siin sisalduvate tingimustega. Ärge jätkake selle veebisaidi kasutamist, kui teil on sellel lehel esitatud tingimuste suhtes vastuväiteid.

Definitsioonid/Terminoloogia

Nende tingimuste, privaatsusavalduse, lahtiütlemise teatise ja kõigi lepingute kohta kehtivad järgmised määratlused: “Kasutaja”, “Külaline”, “Klient”, “Klient”, “Teie” ja “Teie” viitab teile, isiku(te)le. ), kes seda veebisaiti kasutavad. ” Trade 3V Alora “, “Meie”, “Meie” ja “Meie” viitab meie veebisaidile/ettevõttele. “Pidu”, “Peod” või “Meie” viitab nii teile kui meile. Kõik tingimused viitavad kõigile Trade 3V Alora kaalutlustele, mis on vajalikud teile abi osutamiseks, et rahuldada teie kasutaja vajadusi seoses meie teenustega, lähtudes selle osariigi või riigi kehtivatest seadustest, kus https:// 500tradeintal.app tegutseb (Singapur). Nende definitsioonide või muu sõnastiku kasutamine ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja/või asesõnas on omavahel asendatavad, kuid viitavad samale.

Intellektuaalse omandi õigused

Peale sisu, mis teile kuulub ja mille olete otsustanud sellele veebisaidile lisada, omavad Trade 3V Alora ja/või selle litsentsiandjad selle veebisaidi kõik intellektuaalomandi õigused ja jätavad need endale. Teile antakse selle veebisaidi sisu vaatamiseks piiratud litsents vastavalt nendes tingimustes sätestatud piirangutele.

Teenused

Selle veebisaidi sisu ei ole mõeldud kasutamiseks ega levitamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis, geograafilises asukohas või riigis/osariigis, kus selline kasutamine või levitamine on vastuolus seaduste ja määrustega või kui Trade 3V Alora suhtes kohaldatakse mis tahes vormis registreerimist, nõuded, nõuded, kulud, kohustused, kahjutasud või kulud.

Veebileht on mõeldud kasutajatele, kes on vähemalt 18-aastased. Kui olete alla 18-aastane, ei saa te seda veebisaiti ega selle teenuseid kasutada ega registreerida ilma vanema loata või nõusolekuta. Nõustudes käesolevate tingimustega, on teil nende tingimuste täitmiseks ja nendega sidumiseks vajalik õigusvõime.

Vastuvõetav kasutamine

Võite kasutada seda veebisaiti käesolevate tingimustega lubatud viisil ega tohi seda veebisaiti kasutada muul eesmärgil kui see, milleks Trade 3V Alora veebisaidi ja selle teenused kättesaadavaks teeb.

Küpsised

Trade 3V Alora kasutab küpsiseid. Meie veebisaidile sisenedes nõustute küpsiste kasutamisega kooskõlas meie küpsiste poliitikaga.

Meie interaktiivse veebisaidi optimaalne funktsionaalsus kasutab küpsiseid, et hankida teavet kasutaja kohta iga külastuse kohta. Mõned meie siduspartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

Litsents

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad Trade 3V Alora ja/või selle litsentsiandjate kogu Trade 3V Alora sisu intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Teil on juurdepääs mis tahes veebisaidi Trade 3V Alora sisule isiklikuks kasutamiseks vastavalt nendes nõuetes ja tingimustes sätestatud piirangutele.

Käesolevaga piirab Trade 3V Alora teilt järgmist:

 1. mis tahes Trade 3V Alora sisu uuesti avaldamine mis tahes meedias;
 2. mis tahes Trade 3V Alora sisu reprodutseerimine, paljundamine või kopeerimine ;
 3. Trade 3V Alora sisu müümine, rentimine, all-litsentsimine ja/või muul viisil turustamine;
 4. mis tahes Trade 3V Alora sisu avalikult esitamine ja/või kuvamine;
 5. Selle veebisaidi kasutamine viisil, mis kahjustab või võib kahjustada ja/või mõjutab kasutaja juurdepääsu sellele veebisaidile;
 6. Selle veebisaidi kasutamine vastuolus teie elukohariigi asjakohaste reeglite, seaduste ja eeskirjadega või viisil, mis põhjustab või võib kahjustada veebisaiti või mis tahes isikut või äriüksust;
 7. Andmekaeve või muu sarnane tegevus selle veebisaidiga või selle veebisaidi kasutamise ajal; ja
 8. Selle veebisaidi kasutamine mis tahes vormis ärireklaami või turundusega tegelemiseks.

Selle veebisaidi teatud piirkondadele võib kasutaja juurdepääs olla piiratud ja Trade 3V Alora võib seda piirangut igal ajal ja oma äranägemisel laiendada kogu veebisaidile. Kõik kasutajatunnused, turvavõti või parool, mis teil sellel veebisaidil võivad olla, on konfidentsiaalsed ja teie vastutate sellise teabe konfidentsiaalsuse säilitamise eest.

Linkimis- ja hüperlinkimisõigused

Jätame endale õiguse esitada taotlusi kõigi linkide või teie loodud konkreetsete linkide eemaldamiseks, mis suunavad ümber meie veebisaidile, ja nõustute nende meie veebisaidile viivate linkide taotluse korral viivitamatult eemaldama. Võime nende linkimisõiguste tingimusi igal ajal muuta. Pidevalt meie veebisaidile linkides nõustute olema seotud selle linkimispoliitika tingimustega ja järgima neid.

Võtke meiega julgelt ühendust, kui leiate meie veebisaidilt solvava lingi ja me võime kaaluda selliste linkide eemaldamise taotlusi. Siiski ei ole me kohustatud seda tegema ega teile otse või kohe vastama.

Hüperlink meie sisule

Organisatsioonid, nagu otsingumootorid, valitsusasutused, uudisteorganisatsioonid ja veebikataloogid, võivad linkida meie veebisaidile ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta. Võime läbi vaadata muud populaarsete tarbija- ja/või teabespetsialistide, heategevusorganisatsioonide, Interneti-portaalide, haridusasutuste, kaubandusliitude ja dot.com kogukonna saitide lingitaotlused. Kõik huvitatud organisatsioonid peavad meie linkimispoliitika kohta lisateabe saamiseks meiega ühendust võtma. Selline linkimine ei tähenda aga meiepoolset toetust, sponsorlust, partnerlust ega heakskiitu.

Linkimiseks ei ole lubatud kasutada meie logo ega muud disaini intellektuaalomandit, välja arvatud kaubamärgilitsentsi leping.

Link kolmanda osapoole sisule

See veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute hallatavatele veebisaitidele või rakendustele. Pange tähele, et me ei kontrolli selliseid kolmanda osapoole veebisaite ega rakendusi ega kolmanda osapoole operaatorit. Trade 3V Alora ei vastuta ega toeta kolmandate osapoolte veebisaitide või rakenduste ega nende saadavuse ega sisu eest.

Trade 3V Alora ei võta vastutust veebisaidil sisalduvate reklaamide eest. Nõustute, et teete seda omal riisikol, kui ostate kaupu ja/või teenuseid sellistelt kolmandatelt osapooltelt. Reklaamija, mitte meie, vastutab selliste kaupade ja/või teenuste eest ning kui teil on nende kohta küsimusi või kaebusi, võtke ühendust reklaamijaga.

Kasutaja sisu

Nendes veebisaidi standardtingimustes tähendab “kasutaja sisu” mis tahes heli, videot, teksti, pilte või muud materjali või sisu, mille olete otsustanud sellel veebisaidil kuvada. Mis puudutab kasutajasisu, siis selle kuvamisega annate Trade 3V Alora mitteeksklusiivse, ülemaailmse, tühistamatu, kasutustasuta, all-litsentsitava litsentsi selle kasutamiseks, reprodutseerimiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks ja levitamiseks mis tahes kandjatel.

Kasutaja sisu peab olema teie enda oma ega tohi rikkuda ühegi kolmanda osapoole õigusi. Trade 3V Alora jätab endale õiguse mis tahes teie sisu sellelt veebisaidilt igal ajal ilma ette teatamata eemaldada.

Trade 3V Alora on lubatud jälgida teie tegevust veebisaidil ja eemaldada kasutaja sisu, mida peetakse sobimatuks, solvavaks, kehtivate seaduste ja määrustega vastuolus olevaks või käesolevate nõuete ja tingimuste rikkumiseks.

Garanteerite ja kinnitate, et:

 1. Teil on õigus meie veebisaidil sisu üles laadida/sisestada/avaldada ning teil on selleks vajalik õigusvõime, litsents või nõusolek;
 2. Teie sisu ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas ilma piiranguteta ühegi kolmanda osapoole autoriõigust, patenti ega kaubamärki;
 3. Teie sisu on tõene, täpne, ajakohane, täielik ja on seotud teiega, mitte kolmanda osapoolega;
 4. Teie sisu ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, ebamoraalset või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub privaatsust; ja
 5. Sisu ei kasutata äritegevuse või tavade reklaamimiseks ega äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

Nüüd annate Trade 3V Alora mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi meie poolt heaks kiidetud isikuid kasutama, reprodutseerima ja redigeerima teie sisu mis tahes kujul, vormingus või meediumis.

Privaatsuspoliitika

Seda veebisaiti ja selle teenuseid kasutades võite meile edastada teatud isikuandmeid. Kasutades Trade 3V Alora või selle teenuseid, annate meile loa kasutada teie teavet mis tahes riigis või osariigis, kus me tegutseme. Jätame endale õiguse kasutada sellist teavet teie kasutuskogemuse parandamiseks ning postitamise ja liikluse ning turuanalüüsi hõlbustamiseks.

Sellele veebisaidile sisenemisel salvestatakse Trade 3V Alora serveritesse konkreetne teave kasutaja kohta, nagu Interneti-protokolli (IP) aadressid, saidi navigeerimine, kasutajatarkvara ja surfamise aeg, koos muu sarnase teabega. Teavet nende identiteedi kohta, nagu nimi, aadress, kontaktandmed, arveldusinfo ja muu sellel veebisaidil salvestatud teave, kasutatakse rangelt ainult statistilistel eesmärkidel ja seda ei avaldata üldiseks juurdepääsuks. Trade 3V Alora ei võta aga vastutust selle teabe turvalisuse eest.

Vastutusest loobumised/garantiid/vastutuse piiramine

Trade 3V Alora veebisaiti pakutakse “nagu on” koos kõigi kohustustega ning Trade 3V Alora ei võta selle veebisaidi või sellel veebisaidil sisalduva sisuga seotud mingeid otseseid ega kaudseid kohustusi, kinnitusi ega garantiisid.

Trade 3V Alora ei anna kinnitusi, garantiisid ega kinnitusi sellise sisu täpsuse, usaldusväärsuse, asjatundlikkuse või täielikkuse kohta. Nõustute, et sellisele sisule tuginemine on kasutaja riskil. Trade 3V Alora muudab, lisab, muudab, täiustab või värskendab perioodiliselt selle veebisaidi nõusolekut etteteatamisega või ilma. Trade 3V Alora ei vastuta mingil juhul kahju, kahju, vigastuse, vastutuse või kulude eest, mis on tekkinud või kantud selle veebisaidi kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes rike, viga, tegevusetus, komisjoni, viivitus, rike, katkestus, kustutamine. , meie, meie sidusettevõtete või mis tahes kolmanda osapoole sellise kasutamisega seotud muutmine, katkestamine, lõpetamine või sissetung. 500tradeintal.app või selle partnerid ja sidusettevõtted ei vastuta mingil juhul otseste, kaudsete, tagajärgede, juhuslike või erikahjude eest, isegi kui 500tradeintal.app on selliste kahjude riski või võimalikkuse eest hoiatatud. Kasutaja nõustub, et 500tradeintal.app ei vastuta kasutaja käitumise või käitumise eest, mis tuleneb selle veebisaidi kasutamisest. Sellest tulenevalt on selle Veebilehe ja selle sisu või kogu sisu kasutamine Kasutaja ainuvastutusel.

Mitte mingil juhul ei vastuta Trade 3V Alora ega ükski selle ametnikest, direktoritest, töötajatest ega sidusettevõtetest kahjude, vigastuste või kahjude eest, mis tulenevad selle veebisaidi kasutamisest, olenemata sellest, kas see on lepingu, delikti või muul viisil sõlmitud, ja Trade 3V Alora , sealhulgas selle ametnikud, direktorid, töötajad ja sidusettevõtted, ei vastuta ühegi kaudse, kaudse või erilise vastutuse eest, mis tuleneb selle veebisaidi kasutamisest.

Hüvitis

Selle veebisaidi kasutamise tingimusena nõustub kasutaja hüvitama Trade 3V Alora ja tema sidusettevõtetele täies ulatuses kõik toimingud, nõuded, kohustused, kaotused, kahjud, kulud, nõuded ja kulud (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud) mis tulenevad kasutaja poolt selle veebisaidi kasutamisest, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes nõuded, mis on seotud käesolevate tingimuste mis tahes sätete rikkumisega. Kui kasutaja ei ole rahul mõne või kogu selle veebisaidi sisuga või mõne või kõigi selle tingimustega, võib kasutaja selle veebisaidi kasutamise lõpetada.

Lõpetamine

Nende tingimuste sätted jäävad täies mahus jõusse, kuni kasutate Trade 3V Alora või selle teenuseid. Kasutajad võivad kasutamise lõpetada, järgides kasutajakontode lõpetamise juhiseid teie konto seadetes või võttes meiega ühendust aadressil [email protected] .

Jätame endale õiguse ja ainuisikulise äranägemise õiguse keelata ja ilma ette teatamata või kohustuseta keelata mis tahes kasutaja juurdepääsu veebisaidile ja selle kasutamise (sealhulgas teatud IP-aadresside blokeerimise) mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes esinduse, garantii või lepingu rikkumine. käesolevates tingimustes või mis tahes kohaldatavas seaduses või määruses.

Samuti jätame endale õiguse lõpetada veebisaidi ja selle teenuste kasutamine, kui oma äranägemisel otsustame, et teie veebisaidi või selle teenuste kasutamine rikub käesolevaid nõudeid ja tingimusi või mis tahes kohaldatavat seadust või määrust. või kustutage oma konto ja kogu sisu ilma hoiatuse või etteteatamata. Oletame, et lõpetame või peatame teie konto selles jaotises kirjeldatud põhjusel. Sel juhul on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime või vale identiteedi või kolmanda isiku väljenduse all. Lisaks teie konto lõpetamisele või peatamisele jätab Trade 3V Alora endale õiguse võtta asjakohaseid juriidilisi meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, taotleda tsiviil-, kriminaal- ja ettekirjutust.

Üldsätted

Keel

Kogu käesoleva lepingu alusel toimuv kirjavahetus toimub inglise keeles.

Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

Selle veebisaidi nõudeid ja tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse selle riigi või osariigi seadustega, kus Trade 3V Alora tegutseb. Käesolevaga allute tingimusteta Singapuris asuvate kohtute mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile mis tahes vaidluste lahendamisel.

Eraldatavus

Oletame, et mis tahes tingimus või tingimus on osutunud mis tahes kohaldatava seaduse alusel jõustamatuks või kehtetuks. Sel juhul ei muuda see kõiki käesolevaid tingimusi jõustamatuks ega kehtetuks. Sellest tulenevalt kustutatakse kõik sellised sätted, ilma et see mõjutaks käesoleva dokumendi ülejäänud sätteid. Nende tingimuste seadusevastased, tühised või jõustamatud sätted loetakse nendest tingimustest eraldatavateks ning need ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

Tingimuste variatsioon

Trade 3V Alora jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta. Kasutades Trade 3V Alora , peate need tingimused regulaarselt üle vaatama, tagamaks, et mõistate kõiki selle veebisaidi kasutamist puudutavaid nõudeid ja tingimusi.

Ülesanne

Trade 3V Alora jätab endale õiguse loovutada, üle anda ja sõlmida allhankelepinguga oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi ilma eelneva teavitamise või nõusolekuta. Kasutajatel ei ole lubatud loovutada, üle anda ega sõlmida allhankelepinguid teie käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi. Lisaks ei ole isikul, kes ei ole käesolevate tingimuste pool, õigust jõustada ühtki neis sisalduvat sätet.

Immuunsuse säilitamine

Miski siin ei piira Trade 3V Alora privileege ja immuniteete, mis on spetsiaalselt reserveeritud.

Loobumine

Meie suutmatus kasutada mõnda või kõiki käesolevate tingimuste sätteid mis tahes ajahetkel ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist.

Terve kokkulepe

Need nõuded ja tingimused, sealhulgas kõik sellel veebisaidil olevad juriidilised teated ja lahtiütlemised, moodustavad kogu lepingu Trade 3V Alora ja teie vahel, mis käsitleb selle veebisaidi kasutamist. Lõppkokkuvõttes asendab käesolev leping kõik eelnevad sellega seotud kokkulepped ja arusaamad.

Võta meiega ühendust

Selle veebisaidi või selle teenuste kasutamisega seotud kaebuste või selgituste lahendamiseks või selle kohta teabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected] .

Vastutusest loobumine

HOIATUS REGULEERIMISE JA KÕRGE RISKIGA INVESTEERINGUTE KOHTA: Forexi, CFD-de ja krüptovaluutadega kauplemine võib teenida märkimisväärset kasumit, kuid sellega kaasneb ka kõrge riskitase ja see ei pruugi sobida kõigile investoritele. Te ei tohiks kunagi spekuleerida vahenditega, mille kaotamist te ei saa endale lubada. Soovitame teil enne investeeringu tegemist hoolikalt läbi lugeda meie TINGIMUSED ning täita leht LAHTIÜTLEMINE. Kliendid peaksid olema teadlikud ka nende individuaalsetest kapitali kasvutulu maksukohustustest oma elukohariigis. On ebaseaduslik kutsuda USA residente ostma või müüma kaubaoptsioone, isegi kui neid nimetatakse ennustuslepinguteks, välja arvatud juhul, kui nendega kaubeldakse CFTC-s registreeritud börsil või kui need ei ole juriidiliselt vabastatud. Oleme teie arvutisse paigutanud KÜPSISED, et parandada teie kogemust selle veebisaidi külastamisel. Saate oma arvuti küpsiste seadeid igal ajal kohandada. Seda veebisaiti kasutades tunnistate ja nõustute selle veebisaidi PRIVAATSUSPOLIITIKAGA.

Kontaktinfo

[email protected]

Trade 3V Alora

432 Orchard Rd #9,
Singapur, 248171