Tingimused

Viimati uuendatud: mai 2023

Sissejuhatus

Tere tulemast 500 Trade Intal! Kasutades meie veebisaiti ja/või pakutavaid teenuseid, kinnitate, et olete lugenud ja mõistnud meie kasutustingimusi ning nõustute nendega. Käesolevad tingimused laienevad tingimusteta ja kehtivad kõigile seotud rakendustele, internetiteenustele või veebisaidi laiendustele. Kui te ei nõustu kõigi käesolevate tingimustega, on teil keelatud seda veebisaiti kasutada ja te võite selle kasutamise kohe lõpetada. 500 Trade Intal soovitab teil salvestada või printida käesolevate tingimuste koopia edaspidiseks kasutamiseks.

Nõustumine tingimustega

500 Trade Intal Tingimused (“Tingimused” või “Tingimused”), mis sisalduvad käesolevas lepingus, reguleerivad selle veebisaidi ja kogu selle sisu (edaspidi ühiselt “veebisait”) kasutamist. Käesolevad tingimused kirjeldavad eeskirju ja eeskirju, mis reguleerivad 500 Trade Intal ’i kasutamist aadressil 500tradeintal.app. Kõiki materjale/teavet/dokumente/teenuseid või muid üksusi (edaspidi ühiselt “sisu”), mis ilmuvad 500 Trade Intal, hallatakse käesolevate tingimuste kohaselt. Käesolevad tingimused kehtivad täies ulatuses selle veebisaidi kasutamise suhtes ning selle veebisaidi kasutamine tähendab selgesõnalist nõusolekut kõigi siin sisalduvate tingimuste täitmisega. Ärge jätkake selle veebisaidi kasutamist, kui teil on vastuväiteid mis tahes käesoleval leheküljel esitatud tingimuste suhtes.

Mõisted/Terminoloogia

Järgmised määratlused kehtivad käesolevate tingimuste, privaatsusavalduse, loobumise teatise ja kõigi lepingute suhtes: “Kasutaja”, “külastaja”, “klient”, “klient”, “teie” ja “teie” viitab teile, isik(ud)ele, kes seda veebisaiti kasutavad. 500 Trade Intal”, “Meie”, “Meie” ja “Me” viitab meie veebisaidile/ettevõttele. “Pool”, “Pooled” või “Meie” viitab nii teile kui ka meile. Kõik tingimused viitavad kõigile 500 Trade Intal ’ile, mis on vajalikud teie toetamiseks, et rahuldada teie kasutajavajadusi seoses meie teenustega, vastavalt selle riigi või riigi (Singapur) kehtivatele seadustele, kus [WEBSITE NAME] tegutseb. Nende mõistete või muude sõnastike kasutamine ainsuses, mitmuses, suurtähtedega ja/või pronoomeniga on vahetatavad, kuid viitavad samale.

Intellektuaalomandi õigused

Peale selle sisu, mida te ise omate ja mille lisamiseks te olete otsustanud käesolevate tingimuste kohaselt veebisaidil kasutada, kuulub 500 trade Intalile ja/või tema litsentsiandjatele kõik käesoleva veebisaidi intellektuaalomandi õigused ja need on nende poolt reserveeritud. Teile antakse piiratud litsents käesoleva veebilehe sisu vaatamiseks vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud piirangutele.

Teenused

Käesoleva veebilehe sisu ei ole mõeldud kasutamiseks ega levitamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis, geograafilises asukohas või riigis/riigis, kus selline kasutamine või levitamine on vastuolus seaduste ja määrustega või mille puhul 500 Trade intal peab kandma mis tahes liiki registreerimist, nõudeid, nõudmisi, kulusid, kohustusi, kahjusid või kulutusi.

Veebileht on mõeldud kasutajatele, kes on vähemalt 18-aastased. Kui olete alla 18-aastane, ei tohi te kasutada või registreeruda selle veebisaidi või selle teenuste kasutamiseks ilma vanemate loata või nõusolekuta. Nõustudes käesolevate tingimustega, olete te õigusvõimeline, et järgida neid tingimusi ja olla nendega seotud.

Aktsepteeritav kasutamine

Te võite kasutada käesolevat veebisaiti käesolevate tingimuste kohaselt ning ei tohi seda veebisaiti kasutada muul eesmärgil kui sellel, milleks 500 Trade intal teeb veebisaidi ja selle teenused kättesaadavaks.

Küpsised

500 kaubandus Intal kasutab küpsiseid. Meie veebilehe külastamisega nõustute küpsiste kasutamisega kooskõlas meie küpsiste poliitikaga.

Meie interaktiivse veebisaidi optimaalne funktsionaalsus kasutab küpsiseid, et saada kasutaja teavet iga külastuse kohta. Mõned meie partnerid võivad samuti kasutada küpsiseid.

Litsents

Kui ei ole sätestatud teisiti, kuuluvad kogu 500 Trade 500 Trade Intal’i sisu intellektuaalomandi õigused 500 Trade Intal’ile ja/või selle litsentsiandjatele. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Te võite kasutada 500 Trade Intal ’i veebisaidi sisu isiklikuks kasutamiseks vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud piirangutele.

500 kaubandus Intal piirab teid käesolevaga kõigist järgmistest tegevustest:

 1. mis tahes 500 Trade Intal sisu uuesti avaldamine mis tahes meedias;
 2. 500 Trade Intal sisu reprodutseerimine, paljundamine või kopeerimine ;
 3. 500 Trade Intal sisu müümine, rentimine, all-litsentsimine ja/või muul viisil kommertsialiseerimine;
 4. 500 Trade Intal sisu avalik esitamine ja/või näitamine;
 5. Veebisaidi kasutamine viisil, mis kahjustab või võib kahjustada ja/või mõjutada kasutajate juurdepääsu sellele veebisaidile;
 6. Veebisaidi kasutamine vastuolus teie elukohariigi asjakohaste eeskirjade, seaduste ja määrustega või viisil, mis põhjustab või võib põhjustada kahju veebisaidile või mis tahes isikule või äriüksusele;
 7. andmete kaevandamine või muu sarnane tegevus seoses käesoleva veebilehega või selle veebilehe kasutamise ajal; ja
 8. Selle veebisaidi kasutamine mis tahes vormis ärireklaami või turunduse tegemiseks.

Veebisaidi teatud valdkondade kasutamine võib olla piiratud ning 500 Trade Intal võib igal ajal ja omal äranägemisel laiendada selliseid piiranguid kogu veebisaidile. Mis tahes kasutajatunnus, turvavõti või salasõna, mis teil sellel veebisaidil võib olla, on konfidentsiaalne ja te vastutate sellise teabe konfidentsiaalsuse säilitamise eest.

Linkimise ja hüperlingi õigused

Me jätame endale õiguse esitada taotlusi, et te eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetse teie loodud lingi, mis suunab meie veebisaidile, ja te nõustute nõudmise korral viivitamatult eemaldama sellised lingid meie veebisaidile. Me võime nende linkimisõiguste tingimusi igal ajal muuta. Meie veebisaidile pidevalt linkides nõustute, et olete kohustatud järgima ja järgima käesoleva linkimise poliitika tingimusi.

Võtke meiega julgelt ühendust, kui leiate meie veebisaidil mõne solvava lingi, ja me võime kaaluda taotlusi selliste linkide eemaldamiseks. Siiski ei ole me kohustatud seda tegema ega teile otse või kohe vastama.

Hüperlinkid meie sisule

Sellised organisatsioonid nagu otsingumootorid, valitsusasutused, uudisteorganisatsioonid ja võrgukataloogid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta. Me võime läbi vaadata teiste linkide taotlusi populaarsetelt tarbija- ja/või teabespetsialistidelt, heategevusorganisatsioonidelt, internetiportaalidelt, haridusasutustelt, kutseühingutelt ja dot.com-kogukonna saitidelt. Kõik huvitatud organisatsioonid peavad meid teavitama ja võtma meiega ühendust, et saada lisateavet meie linkimise poliitika kohta. Selline linkimine ei tähenda siiski meie poolset heakskiitu, sponsorlust, partnerlust ega heakskiitu.

Meie logo või muu disaini intellektuaalomandi kasutamine linkimiseks ei ole lubatud, välja arvatud kaubamärgi litsentsilepingu korral.

Link kolmanda osapoole sisule

See veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute hallatavatele veebisaitidele või rakendustele. Palun teadke, et me ei kontrolli ühtegi sellist kolmanda osapoole veebisaiti või rakendust ega kolmanda osapoole operaatorit. 500 Trade Intal ei vastuta ega toeta kolmandate isikute veebisaite või rakendusi ega nende kättesaadavust või sisu.

500 Trade Intal ei võta vastutust veebisaidil sisalduvate reklaamide eest. Te nõustute, et teete seda omal vastutusel, kui ostate mis tahes kaupu ja/või teenuseid selliselt kolmandalt osapoolelt. Selliste kaupade ja/või teenuste eest vastutab reklaamija, mitte meie, ning kui teil on nende kohta küsimusi või kaebusi, peaksite võtma ühendust reklaamija poole.

Kasutaja sisu

Käesolevates veebisaidi tüüptingimustes tähendab “kasutajamaterjal” mis tahes heli, videot, teksti, pilte või muud materjali või sisu, mida te otsustate sellel veebisaidil kuvada. Mis puutub kasutaja sisusse, siis selle avaldamisega annate 500 Trade Intal mitteeksklusiivse, ülemaailmse, tühistamatu, kasutustasuta ja all-litsentsiga litsentsi selle kasutamiseks, reprodutseerimiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks ja levitamiseks mis tahes meedias.

Kasutaja sisu peab olema teie enda oma ja ei tohi rikkuda ühegi kolmanda osapoole õigusi. 500 Trade Intal jätab endale õiguse igal ajal ja ilma ette teatamata eemaldada teie sisu sellelt veebisaidilt.

500 Trade Intal on lubatud jälgida teie tegevust veebisaidil ja eemaldada mis tahes kasutajasisu, mida peetakse sobimatuks, solvavaks, kohaldatavate seaduste ja määruste vastaseks või mis põhjustab käesolevate tingimuste rikkumist.

Te garanteerite ja kinnitate, et:

 1. Teil on õigus meie veebisaidil sisu üles laadida/ sisestada/ avaldada ja teil on selleks vajalik õigusvõime, litsents või nõusolek;
 2. Teie sisu ei riku ühtegi intellektuaalomandiõigust, sealhulgas, kuid mitte ainult, kolmandate isikute autoriõigusi, patente või kaubamärke;
 3. Teie sisu on tõene, täpne, ajakohane, täielik ja seotud teiega, mitte kolmanda osapoolega;
 4. teie sisu ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, ebamoraalseid või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub eraelu puutumatust; ja
 5. Sisu ei kasutata äritegevuse või tavade reklaamimiseks või äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

Nüüd annate 500 Trade Intal mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, reprodutseerida, muuta ja lubada teistel meie poolt heaks kiidetud isikutel kasutada, reprodutseerida ja muuta teie sisu mis tahes vormis, formaadis või meedias.

Privaatsuspoliitika

Kasutades seda veebisaiti ja selle teenuseid, võite anda meile teatud isikuandmeid. Kasutades 500 Trade Intal või selle teenuseid, annate meile loa kasutada teie andmeid mis tahes riigis või riigis, kus me tegutseme. Me jätame endale õiguse kasutada sellist teavet, et parandada teie kasutajakogemust ning hõlbustada postitamist ja liiklust ning turuanalüüsi.

Veebilehe külastamisel salvestatakse 500 Trade Intal serverisse konkreetsed andmed kasutaja kohta, nagu internetiprotokolli (IP) aadressid, veebilehe navigeerimine, kasutaja tarkvara ja surfamise aeg ning muud sarnased andmed. Nende isikuandmeid, nagu nimi, aadress, kontaktandmed, arveldusandmed ja muud sellel veebisaidil salvestatud andmed, kasutatakse rangelt ainult statistilistel eesmärkidel ja neid ei avaldata üldkättesaadavaks. 500 Trade Intal ei võta siiski mingit vastutust selle teabe turvalisuse eest.

Vastutustagatised/tagatised/vastutuse piiramine

500 Trade Intal veebileht on esitatud “nagu on”, koos kõigi kohustustega, ja 500 Trade Intal ei anna mingeid selgesõnalisi ega kaudseid kohustusi, kinnitusi ega garantiisid, mis on seotud selle veebilehe või sellel sisuga.

500 Trade Intal ei anna mingeid kinnitusi, garantiisid ega kinnitusi sellise sisu täpsuse, usaldusväärsuse, asjatundlikkuse või täielikkuse kohta. Te nõustute, et mis tahes sellisele sisule tuginemine toimub kasutaja vastutusel. 500 Trade Intal perioodiliselt muudab, lisab, muudab, parandab või ajakohastab käesoleva veebilehe nõusolekut koos või ilma ette teatamata. Mitte mingil juhul ei vastuta 500 Trade Intal mis tahes kahju, vigastuse, vigastuse, vastutuse või kulude eest, mis on tekkinud või tekkinud selle veebisaidi kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vea, vea, tegevusetuse, toimingu, viivituse, rikke, katkestuse, kustutamise, muutmise, katkestamise, lõpetamise või tekkimise eest seoses meie, meie sidusettevõtete või kolmandate isikute poolt sellise kasutamisega. Mitte mingil juhul ei vastuta 500tradeintal.app või selle partnerid ja sidusettevõtjad otseste, kaudsete, kaudsete, kaudsete, juhuslike või eriliste kahjude eest, isegi kui 500tradeintal.app -i on hoiatatud selliste kahjude riski või võimaluse eest. Kasutaja nõustub, et 500tradeintal.app ei vastuta kasutaja käitumise või käitumise eest, mis tuleneb selle veebisaidi kasutamisest. Sellest tulenevalt on selle veebisaidi ja kogu selle sisu kasutamine kasutaja ainuisikuline risk.

Mitte mingil juhul ei vastuta 500 Trade Intal ega ükski selle ametnikest, direktoritest, töötajatest ja sidusettevõtetest mis tahes kahju eest, mis tuleneb selle veebisaidi kasutamisest, olgu see siis lepingu, delikti või muu lepingu alusel, ning 500 Trade Intal, sealhulgas selle ametnikud, direktorid, töötajad ja sidusettevõtjad ei vastuta mis tahes kaudse, kaudse või erilise vastutuse eest, mis tuleneb selle veebisaidi kasutamisest.

Hüvitamine

Veebisaidi kasutamise tingimusena nõustub kasutaja hüvitama 500 Trade Intal ja selle sidusettevõtetele maksimaalselt kõik hagid, nõuded, kohustused, kahjud, kahjud, kulud, nõudmised ja kulutused (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad sellest, et kasutaja kasutab käesolevat veebisaiti, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes nõuded, mis on seotud käesolevate tingimuste mis tahes sätete rikkumisega. Kui kasutaja on rahulolematu mõne või kogu käesoleva veebisaidi sisuga või mõne või kõigi selle tingimustega, võib ta lõpetada käesoleva veebisaidi kasutamise.

Lõpetamine

Käesolevate tingimuste sätted jäävad täielikult kehtima, kui kasutate 500 Trade Intal või selle teenuseid. Kasutajad võivad oma kasutamise lõpetada, järgides oma konto seadetes kasutajakontode lõpetamise juhiseid või võttes meiega ühendust aadressil [email protected].

Me jätame endale õiguse ja ainuisikulise kaalutlusõiguse, et ilma etteteatamise või vastutuseta keelata mis tahes kasutajale juurdepääsu ja veebilehe kasutamist (sealhulgas konkreetsete IP-aadresside blokeerimine) mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevate tingimuste või kohaldatava seaduse või määruse mis tahes esinduse, garantii või lepingu rikkumise korral.

Samuti jätame endale õiguse, kui me omal äranägemisel leiame, et teie veebilehe või selle teenuste kasutamine rikub neid tingimusi või mis tahes kohaldatavat seadust või määrust, lõpetada teie veebilehe ja selle teenuste kasutamine või kustutada teie konto ja kogu teie sisu või osa sellest ilma hoiatuse või eelneva teatamiseta. Oletame, et me lõpetame või peatame teie konto mis tahes käesolevas jaotises sätestatud põhjusel. Sellisel juhul on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime või vale identiteedi või kolmanda isiku nime all. Lisaks teie konto sulgemisele või peatamisele jätab 500 Trade Intal endale õiguse võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, tsiviil-, kriminaal- ja ettekirjutuste tegemiseks.

Üldsätted

Keel

Kogu käesoleva lepingu kohane kirjavahetus toimub inglise keeles.

Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Käesoleva veebisaidi kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse selle riigi või riigi seaduste alusel, kus 500 Trade Intal tegutseb. Käesolevaga allute tingimusteta Singapuri kohtute mitte-ainuõiguslikule jurisdiktsioonile mis tahes vaidluste lahendamiseks.

Eraldatavus

Kui mõni tingimus või tingimus osutub mis tahes kohaldatava seaduse alusel täitmisele mittekehtivaks või tühiseks. Sellisel juhul ei muutu käesolevad tingimused tervikuna täitmatuks või kehtetuks. Seetõttu jäetakse kõik sellised sätted välja, ilma et see mõjutaks ülejäänud sätteid. Käesolevate Tingimuste sätted, mis on ebaseaduslikud, tühised või jõustamatud, loetakse käesolevatest Tingimustest eraldatavaks ja need ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

Tingimuste muutmine

500 Trade Intal jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta. Kasutades 500 Trade Intal’i, eeldatakse, et te vaatate need tingimused regulaarselt läbi, et tagada, et te mõistate kõiki selle veebisaidi kasutamisega seotud tingimusi.

Ülesanne

500 Trade Intal jätab endale õiguse loovutada, üle anda ja sõlmida alltöövõtulepinguid oma käesoleva lepingu kohaste õiguste ja/või kohustuste täitmiseks ilma eelneva teatamise või nõusolekuta. Kasutajatel ei ole lubatud loovutada, üle anda ega alltöövõtulepinguid sõlmida käesolevate tingimuste kohaseid õigusi ja/või kohustusi. Lisaks sellele ei ole isikul, kes ei ole käesolevate tingimuste osapool, õigust rakendada ühtegi tingimustes sisalduvat sätet.

Immuniteetide säilitamine

Miski käesolevas dokumendis ei piira 500 Trade Intal privileege ja immuniteete, mis on konkreetselt reserveeritud.

Loobumine

Kui me ei kasuta mõnda või kõiki käesolevate tingimuste sätteid mingil ajahetkel, ei loeta seda õigusest või tingimusest loobumiseks.

Kogu leping

Käesolevad tingimused, sealhulgas kõik veebisaidil olevad õiguslikud teated ja lahtiütlemised, moodustavad kogu 500 Trade Intal ’i ja teie vahelise lepingu, mis puudutab veebisaidi kasutamist. Lõpuks asendab käesolev leping kõik eelnevad kokkulepped ja arusaamad, mis on seotud sellega.

Võtke meiega ühendust

Veebisaidi või selle teenuste kasutamisega seotud kaebuste lahendamiseks või selgituste saamiseks või sellega seotud teabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Vastutusest loobumine

HOIATUS REGULEERIMISE JA KÕRGE RISKIGA INVESTEERINGUTE KOHTA: Forexi, CFD-de ja krüptovaluutadega kauplemine võib teenida märkimisväärset kasumit, kuid sellega kaasneb ka kõrge riskitase ja see ei pruugi sobida kõigile investoritele. Te ei tohiks kunagi spekuleerida vahenditega, mille kaotamist te ei saa endale lubada. Soovitame teil enne investeeringu tegemist hoolikalt läbi lugeda meie TINGIMUSED ning täita leht LAHTIÜTLEMINE. Kliendid peaksid olema teadlikud ka nende individuaalsetest kapitali kasvutulu maksukohustustest oma elukohariigis. On ebaseaduslik kutsuda USA residente ostma või müüma kaubaoptsioone, isegi kui neid nimetatakse ennustuslepinguteks, välja arvatud juhul, kui nendega kaubeldakse CFTC-s registreeritud börsil või kui need ei ole juriidiliselt vabastatud. Oleme teie arvutisse paigutanud KÜPSISED, et parandada teie kogemust selle veebisaidi külastamisel. Saate oma arvuti küpsiste seadeid igal ajal kohandada. Seda veebisaiti kasutades tunnistate ja nõustute selle veebisaidi PRIVAATSUSPOLIITIKAGA.

Kontaktinfo

[email protected]

700 Trade Alora
432 Orchard Rd #9,
Singapur, 248171