ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ปรับปรุงล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2023

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม 500 Trade Intal

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ (“ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ”) เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้” “ผู้เยี่ยมชม” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) และเว็บไซต์นี้ (“เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไป การเปิดเผย และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ https:// 500tradeintal.app / นี้ของคุณ (“เว็บไซต์” “บริการ” “ผลิตภัณฑ์” “ข้อมูล” หรือ “เนื้อหา”) ที่ดำเนินการโดย https :// 500tradeintal.app /

โปรดอ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป อย่าเข้าถึงและใช้ไซต์หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านอย่างละเอียดและเข้าใจเงื่อนไขของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้แล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามนั้น

ข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ 500 Trade Intal ห้ามคุณใช้ซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ หรือพิมพ์ซ้ำข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา

ข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อจุดประสงค์ด้านข้อมูลทั่วไปและการศึกษาเท่านั้น พวกเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่ง เว็บไซต์ของเราให้บริการบนพื้นฐาน “ตามที่เป็นอยู่” และ 500 Trade Intal ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ หรือในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความครบถ้วน ทันเวลา ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความถูกต้อง หรือรับประกันว่าจะไม่มีการสูญเสีย ข้อผิดพลาด และการละเว้นเกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ การดำเนินการใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ https:// 500tradeintal.app / เป็นความเสี่ยงของคุณเองอย่างเคร่งครัด

ด้วยเหตุนี้ 500 Trade Intal หุ้นส่วน พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ การพึ่งพา และการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พิเศษหรือ โดยไม่ได้ตั้งใจ ทางตรงหรือทางอ้อม และการลงโทษ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตาม

ที่ 500 Trade Intal เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบทางกฎหมายและจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวหรือไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากการทำงานผิดพลาดทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของลิงก์ภายนอก

ผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถติดตามลิงก์เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายนอกหรือเนื้อหาที่มาจากเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ 500 Trade Intal ในทางใดทางหนึ่ง ในขณะที่เราพยายามให้เฉพาะลิงก์ที่มีคุณภาพไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและมีจริยธรรม เราไม่สามารถควบคุมลักษณะ เนื้อหา ความถูกต้อง ความเพียงพอ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านี้ ดังนั้น การรวมลิงก์ดังกล่าวไปยังเว็บไซต์อื่นไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำหรือการรับรองสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ เจ้าของไซต์และเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีโอกาสลบลิงก์เสียหรือเป็นอันตราย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบระดับมืออาชีพ

500 Trade Intal ไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลและเนื้อหาของไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้

เราขอแนะนำให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ บริษัท ในเครือ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์พันธมิตร และเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรสำหรับการซื้อใด ๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์เหล่านั้นโดยใช้ลิงค์พันธมิตรดังกล่าว

โปรดทราบว่าไซต์อื่นๆ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดที่แตกต่างกันซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา 500 Trade Intal ไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าว เราขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนที่จะอัปโหลดเนื้อหาหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

500 Trade Intal อาจมีข้อความรับรองโดยผู้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้ใช้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ ความคิดเห็น และความคิดดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ใช้ดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรารายอื่นทั้งหมด ข้อความรับรองจะแสดงคำต่อคำ ยกเว้นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการพิมพ์ รวมถึงข้อมูลที่ยาวและไม่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่ามุมมองหรือความคิดเห็นในข้อความรับรองดังกล่าวเป็นของผู้ใช้และไม่ได้แสดงถึงมุมมองของ 500 Trade Intal ด้วยเหตุนี้ ข้อความรับรองจึงไม่ควรตีความว่าเป็นตัวแทนของความเพียงพอ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายนี้และข้อกำหนดในเวลาใดก็ตามโดยการโพสต์เวอร์ชันที่อัปเดตบน https:// 500tradeintal.app / การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้โดยทันที หากเราอัปเดต แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเอกสารนี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการของเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือเป็นการยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณเยี่ยมชมหน้านี้บ่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ยินยอม

เมื่อดำเนินการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้อย่างครบถ้วนแล้ว และยินยอมต่อข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมด หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานหรือเข้าถึงไซต์นี้และบริการต่อไป

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลใดๆ หรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของไซต์นี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง: การซื้อขายฟอเร็กซ์ CFD และสกุลเงินดิจิตอลมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรจำนวนมาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณไม่ควรเก็งกำไรด้วยเงินทุนที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างละเอียดและกรอกหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของตนในประเทศที่ตนพำนักอยู่ การชักชวนผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ให้ซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ออปชั่นถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แม้ว่าจะเรียกว่า 'สัญญาคาดการณ์' ก็ตาม เว้นแต่จะมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนกับ CFTC หรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เราได้วางคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ตลอดเวลา การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

ข้อมูลติดต่อ

[email protected]

700 Trade Alora
432 ถนนออร์ชาร์ด #9,
สิงคโปร์, 248171